Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Pormestarimalli käytössä kuudessa kunnassa

Pori selvittää organisaatiouudistuksen vaikutuksia ja arvioi johtamisjärjestelmää.

 

Vuonna 2006 kuntalakiin tehtiin lisäys, joka mahdollisti sen, että kunnanjohtajan lisäksi myös pormestari voi johtaa kunnan hallintoa ja taloutta. Viime vuonna pormestarimalli oli Suomessa käytössä kuudessa kunnassa: Helsingissä, Kärkölässä, Pirkkalassa, Puolangalla, Tampereella ja Tuusulassa. Pormestari on kunnan kokopäivätoiminen johtaja, mutta hänet on valittu tehtäväänsä poliittisesti. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja hoitaa perinteisesti kunnanjohtajalle kuuluvia tehtäviä. Yhtenäistä pormestarimallia kunnissa ei kuitenkaan ole, tehtävät ja toimintavallit vaihtelevat. Pormestarin sijaan myös hallituksen tai valtuuston puheenjohtaja voi toimia kunnassa osa- tai päätoimisena luottamushenkilönä. Satakunnassa ainoastaan Raumalla on käytössä puolipäiväinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

- Kaupunkien mallit ovat aina jossain määrin erilaisia ja niitä kehitetään jatkuvasti. Valmista, kaikille kunnille sopivaa mallia ei ole olemassa ja siksi niiden arviointi ja kehittäminen onkin tärkeää. Onko pormestarimalli sitten ”hyvä” vai ”huono”? Tuntuu, että pormestarikaupungit ovat olleet siihen pääosin tyytyväisiä. Toisaalta, niin ovat varmaan myös perinteiset kaupunginjohtaja-mallin kaupungitkin, ainakin siitä päätellen, että pormestarimalli ei ole yleistynyt nykyistä enempää. Arvioisin kuitenkin, että jossakin määrin malli tulee lähitulevaisuudessa yleistymään, kertoo Kuntaliiton kehityspäällikkö Jarkko Majava.

Porin kaupunginhallitus on käynnistänyt Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin. Arvioinnin on määrä valmistua 31.8.2019 mennessä.
- Kuntavaalien jälkeen tehdyssä Pori-sopimuksessa on sovittu, että organisaatiouudistuksemme vaikutuksia arvioidaan viimeistään valtuustokauden puolessa välissä vuonna 2019, kertoo sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Arja Laulainen.
- Näin pystymme arvioimaan nykyaikaisella ja monen suuntaisella tavalla myös esimiestyössä onnistumisen uudessa toimialamallissamme. Arviointi ulotetaan kaikkien toimialojen yksikkötasolle asti, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen jatkaa.
- Arvioinnin perusteella on sitten mahdollista päättää sekä virka- että luottamushenkilöorganisaation mahdollisista muutoksista tai kehittämistoimenpiteistä. Tämä kauden puoliväli on sopiva ajankohta, koska siten on riittävästi aikaa valmistautua, mikäli seuraavan valtuustokauden alussa halutaan siirtyä esimerkiksi pormestarimalliin tai muuhun nykyisestä poikkeavaan johtamisjärjestämään, Laulainen toteaa.

Esimerkiksi Lahden kaupunki päätti viime keväänä, että Lahti siirtyy uuteen johtamisjärjestelmään seuraavien kuntavaalien jälkeen kesällä 2021. Päätös haluttiin tehdä ajoissa siksi, että siihen on perusteellisesti aikaa valmistautua. Lahdessa pormestarin tulee olla kaupunginvaltuutettu ja valittavan on saatava laaja kannatus valtuustossa. Pormestarin lisäksi valittavaksi tulee kaksi apulaispormestaria, jotka toimisivat samalla kahden suurimman lautakunnan puheenjohtajina.
Porin sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö otti jo vuosia sitten myönteisen kannan pormestarimalliin.
- Kunnallisjärjestön edustajisto päätti asiasta yksimielisesti, mutta viime valtuustokaudella ei asiasta ollut laajempaa halukkuutta keskustella. Katsotaan nyt, miten selvitys ja eri näkemykset etenevät asian suhteen, kommentoi kunnallisjärjestön puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen Esa J. Wahlman.

Tampere oli ensimmäisen suomalainen kunta, joka otti käyttöön pormestarimallin reilut 10 vuotta sitten vuonna 2007.
- Kokemustemme mukaan pormestarimalli selkeyttää virkavalmistelua johtavan ammattilaisen ja poliittista valmistelua johtavan osaajan rooleja. Tampereen mallissa pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja päättää muun muassa kaupunginhallituksen listalle nostettavista asioita. Apulaispormestarit toimivat lautakuntien puheenjohtajina. Pormestarin tehtävä antaa liikkumatilaa poliittisille kannanotoille ja vaikuttamistyölle enemmän kuin kaupunginjohtajalle, joka toimii viranhaltijana, kertoo kaupungin nykyinen, vuonna 2017 valittu pormestari Lauri Lyly.
- Pormestarimallin hyötyjä selvitettiin perusteellisesti ja mallia haettiin muun muassa Euroopasta. Siihen ei ole tullut juuri muutoksia, josko apulaispormestareiden määrä on pudonnut neljästä kolmeen. Mallin toimivuus voi olla hyvä ottaa tarkasteluun uudelleen sopivassa kohdassa, kun kokemuksia on ehtinyt kertyä riittävästi usealta kaudelta, Lyly jatkaa.
Lyly kertoo myös, että kaupungin organisaatioon ei ole tullut lisäporrasta, koska pormestari korvaa kaupunginjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan. Apulaispormestarit toimivat lautakuntien puheenjohtajina.
- Valmisteluun puuttumisessa on välillä hieman rajankäyntiä siitä, mikä on sopivaa poliittista ohjaamista. Yksissä tuumin asiat ovat kuitenkin aina selvinneet eikä asia ei ole ollut mikään ongelma. Kuntavaalit ovat keskeisessä roolissa, mutta nyt osa vaalin sisällöstä käydään pormestarivaalin suuntaan. Se kiinnostaa myös äänestäjiä. Valtuustoissa on aina ollut erilaisia koalitiota ja enemmistöjä. Pormestarimallissa ne selkiytyvät ja selkeyteen ohjaa myös pormestariohjelma. Siihen sitoutuneet valtuustoryhmät muodostavat koalition, sanoo Lyly.
Lylyllä on myös terveiset niille kunnille, jotka suunnittelevat johtamisjärjestelmäänsä muutoksia.
- Pormestarimalli tuo päätöksenteon ja päättäjät lähemmäksi kuntalaisia, kun on selkeä taho, kehen ottaa yhteyttä. Se parantaa ja lisää vuorovaikutusta, ja siihen on hyvä miettiä keinoja vastata, hän summaa.

 

Katri Kujanpää
Uusi Aika

22.5.2019 09:00

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva