Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Fortumin tuhkanpesulaitoksenpäästöluvasta valitus

Puhtaan meren puolesta ry on tehnyt valituksen Fortumin Porin Mäntyluodon tuhkanpesulaitoksen päästöluvasta.

 

Fortum Vaste Solutions Oy on saanut valtion Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) luvan tuhkankäsittelylaitoksen jäämien laskemisesta 5-7 metriä syvään mereen 1,5 km etäisyydelle lähimmistä asuinalueista ja uimarannoista. Puhtaan meren puolesta ry on tehnyt päästöistä valituksen Vaasan hallita-oikeuteen. Yhdistyksen valitus perustuu yli kymmeneen asiakohtaan ja sisältää vaatimuksen toiminnan välittömästä keskeytyksestä, kunnes laitosta on täydennetty suljetulla ja päästöttömällä sisäisen kierron järjestelmällä. Valituksen oleellisimpia perusteluja ovat yhdistyksen mukaan muun muassa se, että Fortumin AVI:lle esittämät taulukot ovat osin puutteellisia ja harhaanjohtavia.
- Taulukosta puuttuu kokonaan mm. kationit. Lisäksi Fortumin " ruokasuolaan" viittaavat todistelut eivät kuvaa päästöjen todellista sisältöä. Käsiteltävät APC-jätteet luokitellaan erittäin myrkyllisiksi. Esitetty kloridien/kloridiyhdisteiden pitoisuus 80 000 mg/litra on mahdotonta, koska suomalaiset myrkylliset APC-jätteiden kloridi-/kloridiyhdisteiden pitoisuudet vaihtelevat 110 000 - 365 000 mg/litra välillä. Määrä tuhoaa kaiken merieliöstön aikaa myöten, yhdistys toteaa tiedotteessaan.
- Päästöjen määrä on erittäin suuri. Fortum ilmoittaa määräksi mereen johdettavaan myrkyllisen suolaveden (brine) virtaamaksi18 m3 tunnissa, vaikka laitoksen kapasiteetiksi on ilmoitettu 30-55 m3 tunnissa. Myrkyllisiä suoloja eli klorideja/kloridiyhdisteitä tullaan johtamaan mereen 17 050 000 - 56 575 000 kg vuodessa ilman minkäänlaista loppukäsittelyä eli päästötöntä sisäistä kiertoa. Keski-Euroopassa vastaavat jätteet säilötään suljettuihin kaivoksiin. Yhdistyksen mukaan Sisäinen kierto (ZLD eli zero liquid discharge) on mahdollista rakentaa ilman viiveitä laitoksen yhteyteen. Vastaavia järjestelmiä on rakennettu ympäiri maailmaa satoja useiden kansainvälisten yritysten toimesta. Investoinnin suuruudeksi on arvioitu 7-10 M* luokkaa, joka on täysin mahdollista toteuttaa Fortum-konsernin resursseilla, yhdistys toteaa.
Yhdistys vetoaa valituksessaan erityisesti jätteen laskemisesta mereen tehdyn yleissopimuksen 3.1 artiklaan sekä ympäristönsuojelulakiin.

8.5.2019 09:00

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva