Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Riittääkö rohkeutta katsoa tulevaisuuteen?

Kuva: Riittääkö rohkeutta katsoa tulevaisuuteen?

Kulunut viikko toi keskusteluun Porin palveluverkkouudistuksen kokonaisuuden, joka on myös yksi Porin kaupungin merkittävimmistä tulevaisuushankkeista. Suunnitelma nyt esillä olevine vaihtoehtoineen nojaa vahvasti yhdessä valmisteltuun ja yksimielisesti päätettyyn kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelmaan. Porin kaupungissa on nyt otettu uudenlaisia askeleita kohti tulevaisuuden tarpeita katsovia palveluratkaisuja.

Esillä olevien palveluratkaisujen taustalta löytyy mittava määrä erilaista väestö-, lapsi-, oppilas- ja opiskelijamäärätietoa ja – ennusteita. Palvelualueita tarkastellaan nykytilan ja muutostarpeiden näkökulmasta ottaen huomioon lapsi- ja oppilasmäärissä tapahtuvat muutokset, kiinteistöt ja niiden kunto sekä toiminnan laatuun ja henkilöstöön liittyvä asiat.
 Kaikkien poliittisten ryhmien osallistuminen palveluverkkoa koskevien vaihtoehtojen kartoittamiseksi oli ensiarvoisen tärkeä prosessi. Yhteinen valmistelutyö ja nyt käynnistyvä vuoropuhelu varmistavat parhaimmillaan asialähtöisen ja toivottavasti eteenpäin vahvasti suuntaavan päätöksenteon. On tärkeää, että poliittiseen vuoropuheluun ja ryhmien käsittelyyn jää riittävästi aikaa. Alkuperäinen aikataulu linjaa, että päätöksiä tehtäisiin valtuuston maaliskuun kokouksen yhteydessä.
 Tarkastelussa ja selvitystyössä ovat olleet mukana myös teknisen toimialan, talousyksikön, liikennesuunnitteluyksikön ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijat. Valtuustossa hyväksyttävä suunnitelma tulee edelleen edellyttämään rakentamisen ratkaisuja investointipäätöksineen nyt ja tulevaisuudessa. Valtuusto tekee kevään aikana palveluverkkoa  tukevien investointien periaatepäätöksen, jotta tarvittavat määrärahat voidaan ottaa huomioon valmisteltaessa vuosien 2020-2022 talousarvion ja -suunnitelman kehystä. Kaupunginhallitus käsittelee nämä kehykset kesäkuussa.
 Osa varhaiskasvatuksen ja opetuksen yksiköistämme on huonossa kunnossa. Uudisrakentaminen on tarkoituksenmukaista silloin,  kun kiinteistön peruskorjauskustannukset nousevat lähelle uuden rakentamista. Uudet kiinteistöt ja oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuden varautua muuttuviin käyttäjämääriin ja tarpeisiin. Tarvittavien kulkuyhteyksien, tilojen pedagogisen toimivuuden ja aiempaa korkeamman käyttöasteen ja energiatehokkuuden huomioiminen ovat tätä päivää.
Tulevien rakennus- ja korjaushankkeiden taloudelliset vaikutukset tuleviksi vuosikymmeniksi ovat merkittävät. Toisaalta odotukset päätösten ja hankkeiden myötä kasvavaan elinvoimaan ovat erittäin suuret. Tällöin myös päätöksenteon on ehdottomasti perustuttava avoimuuteen, riittäviin selvityksiin ja tarve- sekä hankesuunnitelmiin.
Turvalliset ja terveellisetkin oppimisympäristöt sekä sisällöltään laadukas koulutus mahdollistavat porilaisille lapsille ja nuorille sellaiset lähtökohdat, joilla he voivat aikanaa vastata myös työelämän mukanaan  tuomiin täysin uudenlaisiin haasteisiin. Tuleva kevät näyttää, riittääkö Porilla ja ennen kaikkea päätöksentekijöillä rohkeutta katsoa nyt riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Liian usein historia kertaa meille lyhytnäköisistä päätöksistä, joiden jälkeenpäin on todettu kuitenkin maksaneen liian korkean hinnan niin toiminnallisuudessa kuin taloudellisestikin. Jälkiviisaus on onneksi vielä tässä kohtaa mahdollista muuttaa viisaudeksi.

Diana Bergroth-Lampinen
Kirjoittaja on Porin kaupunginhallituksen
puheenjohtaja

20.2.2019 09:00

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva