Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Pori-sopimusryhmät: Vastuunoton aika on nyt

Valmistautuessaan sote- ja maakuntauudistukseen Satakunnan kaikki kunnat tekivät yhteisen päätöksen asettaa sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen korkeimmaksi mahdolliseksi kasvuksi yhden prosentin. Aluksi toimintojen tehostamispyrkimykset sujuivat hyvin. Nyt säästöjä ei enää löydy muuten, kuin heikentämällä palveluja ja hakemalla lisätuloja palvelumaksujen korotuksilla.

 

Kaupunginjohtajan budjettiesityksissä on osittain huomioitu ensi vuoden haasteet, joiden seurauksena esityksenä on yli 10 M€:n alijäämäinen budjetti. Pori-sopimuksen allekirjoittaneet ryhmät toteavat, että alijäämä on vaarallisen suuri aikana, jolloin kuntatalous on erityisen epävakaalla rahoituspohjalla.

Porin kaupungin tuloveroprosentti on nyt 19,75. Vastaavilla 50 000 - 100 000 asukkaan verrokkikaupungeilla veroprosenttien keskiarvo on 20,58. Veroprosenttien ero vastaa noin 10 M€ pienempiä tuloja. Me porilaiset emme ole erityisen suurituloisia. Kun meillä ei myöskään ole riittävästi yhteisöverotuloja, ei ole ihme, jos rahamme loppuvat.

Pori-sopimusryhmän puolueet ovat päättäneet esittää vuoden 2019 veroprosentiksi 20,25. Korotuspäätös ei ollut yhdellekään puolueelle helppo, mutta sillä kurotaan alijäämää kiinni reilun 6,5 M€:n verran. Korotuksen jälkeenkin veroprosenttimme on alle verrokkikaupunkien keskiarvon.

Pori on valtuuston päätöksellä lasten ja nuorten kaupunki. Maakuntamme keskuskaupungille on häpeäksi, että perus- ja lukiokoulutukseen suunnatut opetuksen resurssit jäävät alle maan ja maakunnan keskiarvon. Tämä ei voi olla heijastumatta myös oppimistuloksiin. Ensi vuoden budjetissa tilanne ei kokonaan korjaudu, mutta sivistyslautakunnassa esittämällämme ja kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen päätyneellä opetukseen suunnatulla 0,5 M€:n lisämäärärahalla lähestytään kuitenkin kohtuullista tasoa.

Pori-sopimusryhmien tavoitteena on parantaa varhaiskasvatuksen toimintaedellytyksiä ja edistää lasten osallistumismahdollisuuksia varhaiskasvatukseen. Esitämme 200 000 €:n lisämäärärahaa päivähoito-oikeuden rajauksen lieventämiseen.

Lastensuojelun tila Porissa on kestämätön. Aluehallintovirasto uhkaa sakolla, ellei lastensuojelun tilannetta korjata. Pori-sopimusryhmät esittävät 300 000 €:n lisämäärärahaa henkilöstövajeen paikkaamiseksi.

Valtio on pienentänyt Porin seudun joukkoliikennetukea ja polttoaineiden hinnat nousevat. Näistä johtuen joukkoliikennejaoston esittämä 99 000 €:n lisärahoitus on välttämätön. Pori-sopimuksen mukaisesti kannatamme myös biopolttoaineiden käytön lisäämistä ja erilaisten palveluideoiden testaamista joukkoliikenteessä. Erityisesti toivomme kokeiluja Lavian lauantaivuoroihin ja lastenvaunujen kanssa kulkevan maksuttomuuteen. Korjaamme myös joukkoliikenne ja liikkuminen -toimintayksikössä syntyneen selkeän henkilövajeen.

Investointien osalla katsomme, että Yyterissä olosuhdearka arkkitehtuuri saa väistyä luontoa kunnioittavien ja maisemaan sopivien toimivien kunnallisteknisten ratkaisujen tieltä. Ehdotamme Yyteriin esitetyn 900 000 €:n määrärahan osittamista niin, että siitä suunnataan Yyterin investointeihin 500 000 €, retkeilyreittien sekä Joutsijärven mallileirin rahoittamiseen 100 000 € ja urheilutalon uudistamisen nopeuttamiseen 300 000 €.

Uskomme, että tiukasta taloustilanteesta huolimatta esittämillämme toimenpiteillä turvataan porilaisille tulevaisuudessakin toimivat palvelut ja taloutemme tasapainottuu verotuksen säilyessä edelleen kilpailukykyisenä.


14.10.2018
Pori-sopimusryhmät
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, Arja Laulainen
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, Raisa Ranta
Vihreä valtuustoryhmä, Sanna Grönmark
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä, Simo Korpela
Sininen valtuustoryhmä, Ari Jalonen

17.10.2018 09:00

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko äänestää EU-vaaleissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva