Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Karrimaan erottaminen valiokunnan valmisteltavaksi

Harjavallan kaupunginjohtajan Jaana Karrimaan erottamista tehtävästään aiotaan ajaa perustamalla tilapäinen valiokunta valmistelemaan asiaa. Kaupunginhallitus pui esitystä ensi maanantaina.

 

Kaupunginhallitus aikoo esittää valtuustolle, että se asettaa keskuudestaan tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä.

Esitystä perustellaan kaupunginjohtajan ”epäasiallisella käyttäytymisellä, joka on aiheuttanut työyhteisössä pelkoa ja luottamuspulaa”. Karrimaan kanssa on käyty kehityskeskusteluja vuoden 2015 aikana, ja Lounais-Suomen Aluehallintovirasto suoritti 20.1.2016 keskushallintoon työsuojelutarkastuksen.

Tarkastuspöytäkirjasta ilmenee, että hallinnossa koetaan psykososiaalista kuormitusta, joka voi aiheuttaa vaaraa terveydelle ja että hallinnossa on useita kokemuksia työyhteisössä esiintyvästä häirinnästä, epäasiallisesta kohtelusta, epäasiallisesta työkäyttäytymisestä sekä huonosta työilmapiiristä.

Helmikuussa 2016 kaupunginhallitus edellytti Karrimaalta muutosta johtamistapaan ja käyttäytymiseen ja 29.2. päätettiin työnohjauksen käynnistämisestä kaupunginjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille.

Kaupunginjohtajan käytöksen koettiin olleen töykeää ja loukkaava edelleen syksyllä 2016, joten  kaupunginhallituksen seitsemän jäsentä antoivat 15.11.2016 Karrimaalle kirjallisen varoituksen. Tämä ei ole hyväksynyt kirjallista varoitusta, mikä ilmenee hänen valtuustossa joulukuussa käyttämästään puheenvuorosta ja asianajajalta tulleesta kirjeessä. Kirjeessä todetaan, että varoitus on annettu laittomasti ja täysin perusteettomasti.

Henkilökunta on 17.1.2017 luovuttanut kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kirjelmän, jossa todetaan kaupunginjohtajan epäasiallisen käyttäytymisen jatkuneen jo vuosia.

Kuntalain mukaan valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen. Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai jos vähintään neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen. Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kannattaa kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Päätös voidaan panna heti täytäntöön. Samalla kunnanjohtaja voidaan vapauttaa tehtäviensä hoidosta.

Valtuuston on esitystä ja aloitetta käsitellessään päätettävä siitä, asetetaanko tilapäinen valiokunta vai ei. Jos valtuusto päättää, ettei valiokuntaa aseteta, asia jää sillensä.

26.1.2017 15:05

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko äänestää EU-vaaleissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva