Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Tasa-arvo agendalle

Kuva: Tasa-arvo agendalle

Suomen” mallin/neuvotteluprosessin” valmistelusta sovittiin kilpailukykysopimuksen yhteydessä.

Tätä uutta palkkamallia tulee valmistella laajapohjaisesti ja yhdessä, jotta liitot voivat sitoutua siihen läpi työmarkkinakentän.

Suomen malli ei voi rakentua pelkästään vientisektorin miesvaltaisten alojen toimesta. vaan palkkamallissa pitää ottaa huomioon samapalkkaisuuden tavoite sekä julkisen sektorin ja palvelualojen palkkakehitys ja vetovoima. Mallin tulee sisältää elementtejä, joiden avulla voidaan edistää naisvaltaisten alojen ja julkisen sektorin ansiokehitystä.

Uuden palkkamallin luomisessa on lisäksi ratkaistava, miten jatkossa valmistellaan työ- ja sosiaalilainsäädäntöä ja veroratkaisuja, jotka on aiemmin neuvoteltu kolmikantaisesti ja ne ovat kytkeytyneet keskitettyihin työmarkkinaratkaisuihin. Sekin on ratkaistava kuka tai mikä taho tulee jatkossa määrittelemään käytännössä palkankorotusvaran.

Samapalkkaisuus ja sen edistäminen tuntuu olevan tätä nykyä vähän väljähtänyt tavoite. Samapalkkaisuudessa ei ole edetty viime vuosina ja miesten ja naisten palkkaero uhkaa jopa kasvaa. Nykyinen samapalkkaohjelma jäi melko vaisuksi ja enemmän toiveiden listaksi. Tarvitaan enemmän kunnianhimoa ja tietoisia päätöksiä, jotta naisten euro lähenisi miesten euroa.

Se mitä työmarkkinoilla tehdään ja sovitaan vaikuttaa suoraan samapalkkaisuuteen ja tasa-arvoon.

Esimerkiksi paljon puhuttu kilpailukykysopimus - joka kylläkin torjui vielä huonompia tarjolla olleita vaihtoehtoja - tulee kasvattamaan miesten ja naisten palkkaeroja ainakin väliaikaisesti. Näin siksi, että sopimus leikkaa kolmena vuonna hyvin naisvaltaisen julkisen sektorin lomarahoja. Lisäksi sote-uudistuksella on tarkoitus saada aikaan mittavat 3 miljardin säästöt, joiden pelätään myös kohdistuvan alan naisvaltaiseen henkilöstöön.

Myös niin sanotussa Suomen mallissa ja sen valmistelussa on ehdottomasti oltava mukana tasa-arvonäkökulma eikä malli saa lisätä sukupuolten eriarvoisuutta työmarkkinoilla.

Keskeinen tasa-arvoon ja samapalkkaisuuteen vaikuttava kokonaisuus on perhevapaajärjestelmä. Sitä pitää uudistaa, jotta voidaan edistää sukupuolten tasa-arvoa työelämässä. Naisten palkkaerot ovat hyvin pienet aina perheenperustamisikään saakka, mutta repeävät tämän jälkeen eivätkä enää palaudu.

Isien perhevapaiden käyttö on yleistynyt nykyisessä järjestelmässä liian hitaasti. Asenteiden muutos ja vapaaehtoisuus eivät ole riittävän tehokkaasti lisänneet isien osuutta vapaiden käytössä. Siksi myös lainsäätäjän on otettava nykyistä selvempi kanta isien perhevapaiden puolesta. Tasaisemmin jakautuvat perhevapaat ja niiden kustannukset voisivat vaikuttaa jopa työelämän segregaatioon, kun vanhat roolimallit perheissä ja työelämässä alkaisivat murtua.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen olisi oltava iso ja selkeä yhteiskunnallinen päämäärä, jota voitaisiin edistää mm. kirjaamalla tavoitteeksi, että sukupuolten palkkaerot olisivat Suomessa Euroopan pienimmät vuonna 2025.
Hyvää Suomen 100-vuotisjuhlavuotta!

 Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo

13.1.2017 08:00

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko äänestää kevään eduskuntavaaleissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva