Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Suomella on varaa hoitaa ikäihmiset kunnolla

Kuva: Suomella on varaa hoitaa ikäihmiset kunnolla

Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden vaihteessa 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä kaikkiaan 1 123 103. Tilastojen mukaan 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä oli Suomessa EU-maista kuudenneksi suurin. Yhteiskunnallisessa keskustelussa ikärakenne nähdään usein lisääntyvinä kustannuksina, heikkenevänä huoltosuhteena jne. Sivistysvaltion kuitenkin tunnistaa siitä, miten se huolehtii heikoimmista. Kestävyysvajeesta ja rahapulasta valittamisen sijaan meidän pitää yhdessä ratkaista, miten ikäihmisille taataan laadukas hoito ja arvokas elämä loppuun asti. Meillä on tähän koulutusta, osaamista, mahdollisuus käyttää ja luoda kokonaan uusia innovaatioita.

Jokaisella ihmisellä on oikeus hyvään elämään ikään katsomatta. Hyvä hoito on ikäihmisen arvostamista ja huomiointia, hänen toiveidensa ja mielipiteidensä kuulemista sekä hänen kohtelemistaan tasavertaisena.
Ikäihmisten palveluiden lähtökohtana tulee olla asiakkaiden ja potilaiden yksilöllinen palvelutarve. Sen arviointi edellyttää asiakkaan elämänhistorian ja taustan tuntemista. Palvelujen tulee olla sellaisia, että ne edistävät ja ylläpitävät toimintakykyä, hyvinvointia ja hyvää elämänlaatua.

Myös henkilöstömäärän tulee olla riittävä. Sipilän hallituksen suunnitelma laskea henkilöstömitoitusta alle 0,5:n vaarantaa merkittävästi hoidon laatua ja asiakasturvallisuutta. Sillä on suuri merkitys myös henkilökunnan työhyvinvointiin, työturvallisuuteen ja oikeusturvaan sekä alalla pysymiseen. Henkilöstö vastaa ikäihmisen oikeuksien ja osallisuuden toteutumisesta sekä heitä kunnioittavan toimintakulttuurin kehittämisestä toimintayksiköissä. Henkilöstölle on taattava mahdollisuus tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia palveluja asiakkaille - eli on oltava mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Ikäihmiset ansaitsevat pian 100 vuotta täyttävässä Suomessa hyvän ja osaavan hoidon.

 Turvalliset ja laadukkaat palvelut edellyttävät riittävää, osaavaa ja oikein kohdennettua henkilöstön työpanosta. Ikääntyvien palveluissa työskentelee hyvin monialainen joukko ammattilaisia. On tärkeää, että ikääntyvien hoidossa on jatkossakin erityisasiantuntemusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, gerontologisesta hoito- ja sosiaalityöstä, geriatriatriasta, lääkehoidosta, ravitsemuksesta, monialaisesta kuntoutuksesta sekä suun terveydenhuollon alueelta. Jos monialainen erityisosaaminen jää puutteelliseksi, se tulee näkymään palvelujen huonontuneessa laadussa ja mahdollisissa lisäkustannuksissa, kun esimerkiksi päivystyskäynnit ja sairaalahoito lisääntyvät. Tämä suunta ei ole kenenkään kannalta järkevää tai oikein.

Tulevaisuuden palveluissa on mukana nykyistä laajemmin eri alojen osaajia, erilaisia digitaalisia ratkaisuja ja jopa robotiikkaa.
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten on tärkeää olla mukana kehittämässä ja innovoimassa uusia toimintatapoja, joissa hyödynnetään uutta teknologiaa. Meidän on huolehdittava, että ikäihmisille suunnattu teknologia on helppokäyttöistä, arkeen sopivaa ja että se tukee elämänhallintaa ja toimintakykyä. Teknologisten ratkaisujen pitää mahdollistaa yhteydenpitoa ystäviin ja omaisiin sekä vahvistaa ikäihmisten osallisuutta ja vähentää turvattomuutta. Lisäksi teknologian tulee mahdollistaa vaivaton yhteydenotto terveydenhuollon ammattilaisiin. Kun teknologiaa hyödynnetään rutiinitehtäviin, samalla vapautetaan henkilöstölle enemmän aikaa inhimilliseen kohtaamiseen ja läsnäoloon.

 On tärkeää puolustaa inhimillisesti arvokasta vanhuutta, laadukkaita ja vaikuttavia ikäihmisten palveluita, ja olla samaan aikaan avoin muutokselle, uusille toimintatavoille ja teknologian kehitykselle.

Rauno Vesivalo 

Kirjoittaja on Tehyn porilainen puheenjohtaja. 

18.11.2016 08:05

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva