Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Poliittista näytelmää vai tulevaisuuden vaikuttamista?

Kuva: Poliittista näytelmää vai tulevaisuuden vaikuttamista?

Tiedämme hyvin, että kaupungin tai kunnan ylin päättävä toimielin on valtuusto, jonka tehtävistä, valtuutettujen lukumäärästä ja puheenjohtajista sekä valtuustoryhmistä säädetään kuntalaissa.

Merkittävästä roolistaan huolimatta usein kuitenkin keskustellaan valtuustotyöskentelyn vaikuttavuudesta. Onko se sittenkin pelkkää poliittista näytelmää ja päätökset tehdään aivan muualla? Voisimmeko itse tehdä työtä niin arvostuksen kuin vaikuttavuudenkin parantamiseksi?

Henkilökohtaisesti näen, että nimenomaan asian eteen tehtävä työ on avainasemassa. Maailma ympärillämme on muuttunut ja samoin työskentelytapojen uudistamiseen kannattaa nähdä vaivaa. Aivan yksinkertaista se ei tietenkään ole, sillä vuosikymmenien saatossa on saattanut syntyä toimintatapoja, jotka eivät enää kehitä toimintaa eivätkä vaikuttavuutta, pikemminkin päinvastoin.

Asiat käsitellään tavanomaisesti valtuustossa niin, että puheenjohtaja avaa keskustelun asiasta. Mitä ”herkullisempi” asia on, sitä herkemmin keskustelun tiimellys johtaa jonkinlaiseksi poliittiseksi näytelmäksi, josta toki myös media löytää monenlaista uutisoitavaa. Tarvittaessa tehdään päätökset äänestäen. Tämä on politiikkaa.

Kysymys kuuluu kuitenkin, olemmeko nyt valtuustotasolla päässeet aidosti vaikuttamaan asioihin? Vastaus on helppo, emme tietenkään ole. Toki asiat on jatkossakin käsiteltävä kuntalain mukaisessa järjestyksessä, mutta olisiko aika etsiä aitoja keinoja työn arvostuksen ja vaikuttavuuden parantamiseksi?

Itse olen lähestynyt asiaa tiedolla johtamisen näkökulmasta. Lyhyesti kuvattuna tiedolla johtaminen ensinnäkin edellyttää johtamisen ja päätöksenteon tueksi kerättävää faktatietoa. Tieto ei kuitenkaan ole koskaan yksiselitteistä, vaan sen käyttö edellyttää tavalla tai toisella tehtävää vuorovaikutusta. Faktat yhdistettynä vuorovaikutukseen mahdollistavat yhteisten tulkintojen ja johtopäätösten tekemisen.

Aina on puhuttu siitä, miten päättäjät tarvitsevat riittävästi oikeanlaista tietoa päätöksenteon tueksi. Asiat ja maailma ympärillämme ovat kuitenkin monimutkaistuneet ja kaikenlaista tietoa on toki saatavilla jos sitä osaa ja jaksaa etsiä. Tietoa pitää myös osata suodattaa. Palataan kysymykseen yhteisestä tiedon jakamisesta ja sen kautta vaikuttamisesta.

Osana organisaation uudistamista on Porin kaupungissa sovittu valtuuston työskentelyn kehittämisestä ja sen roolin vahvistamisesta ylimpänä toimielimenä. Kyse on myös valtuutettujen sitouttamisesta sekä uudenlaisen vuorovaikutuksen luomisesta eri hallintokuntien kanssa suoraan valtuustotasolla.

Porin kaupunginvaltuuston kuluvan vuoden virallinen kokousohjelma sisältää yhteensä viisi seminaaripäivää. Eri kohdissa vuotta käsitellään sivistyslautakunnan, perusturvalautakunnan ja teknisen lautakunnan asioita sekä tilinpäätöstä ja talousarviota.

Seminaarien myötä valtuutetut pääsevät kuulemaan, missä merkittävimpien hankkeiden kanssa mennään. He voivat etukäteen antaa palautetta ja esittää ennakkoon kysymyksiä, joihin alustajina toimivat virastopäällikkö ja lautakunnan puheenjohtaja yhdessä vastaavat.

Toimintamallilla lisätään yhteistä käsitystä työnjaosta ja vastuusuhteista sekä merkittävien asioiden päämääristä ja niiden saavuttamisen keinoista. Varsinaisia päätöksiä seminaareissa ei tehdä ja kotiläksyt valtuutettujen pitää tehdä huolella, sillä varsinaista keskustelua ei itse seminaareissa avata.

Kyse onkin nyt enemmän pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta työmuodosta kuin hetkessä syntyvien ajatusten vaihdosta, mikä helposti myös johtaa tietynlaisen poliittisen näytelmän syntymiseen todellisen vaikuttavuuden sijasta.

Ymmärrän toki tarpeen myös poliittiseen esiintymisareenaan niin päätöksentekijöiden kuin esimerkiksi median näkökulmasta. Mutta on myös katsottava eteenpäin ja muistettava miksi työtä lopulta tehdään.

Asukkaidensa näkökulmasta valtuuston tulisi olla toiminnan ja talouden linjaajana myös muutoksentekijä. Itse uskon enemmän vaikuttamiseen tekojen kautta, en niinkään pelkästään niistä puhumisen kautta. Ja vaikuttamiseenkin vaikuttaminen on aloitettava jostakin.

Diana Bergroth-Lampinen

19.2.2016 08:00

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko äänestää kevään eduskuntavaaleissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva