Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Säästämisen maksumiehet

Kuva: Säästämisen maksumiehet

Juha Sipilän oikeistohallitus lupasi juhlallisesti hallitusohjelmaneuvotteluissa, että kaikki osallistuvat talouden tasapainottamiseen tulevalla hallituskaudella. Hallituksen kauniista puheista poiketen tehdyt arvovalinnat puhuvat oikeaa tekojen kieltä siitä, ketkä oikeasti talouden tasapainotuksen maksavat.

1. Lapsiperheet maksavat vaalikaudella yhteensä 1 609 miljoonaa
suorina leikkauksina tai maksujen korotuksina. Yhtä lasta kohti leikkaukset merkitsevät vuodessa 380 euron ja vaalikauden aikana noin 1520 euron menetystä.
- Vanhempainrahakaudelta kertyvä lomaleikkaus on vaalikaudella noin 40 miljoonaa.
Normien väljentämisellä yli kolmivuotiaiden päivähoitoryhmät kasvavat 21:sta 24:en, mistä koituu 140 miljoonan säästöt koko vaalikaudella.
- Esiopetuksen muuttuminen maksulliseksi kerhotoiminnaksi lisää lapsiperheiden maksuja noin 40 miljoonaa koko vaalikaudella.
- Subjektiivinen päivähoito-oikeuden rajaaminen johtaa vaalikaudella 96 miljoonan säästöihin syrjäytymisvaarassa olevilta lapsilta. Kun myös työtön työnhakija keskittyy jatkossa työnhaun sijaan lastenhoitoon, silloin hallitus säästää 90 miljoonaa koko vaalikaudella rajaamalla lasten mahdollisuutta osallistua tasavertaisesti varhaiskasvatukseen.
- Pienituloisten perheiden asumistuen leikkaukset ovat koko vaalikaudella 90 miljoonaa euroa.
Päivähoitomaksuja korotetaan vuositasolla 54 miljoonaa eli koko vaalikaudella lapsiperheiden maksut nousevat 162 miljoonaa euroa.
- Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan vaalikaudella 70 miljoonaa.
Asuntolainojen korkovähennys pienenee. Tästä koituvat säästöt ovat 600 miljoonaa euroa vaalikaudella.
Lapsilisien ja opintotuen sitominen indeksiin lopetetaan. Tästä tuleva säästö on vaalikaudella 169 miljoonaa euroa.  
2. Eläkeläiset maksavat vaalikaudella 1274 miljoonaa euroa
suorina leikkauksina tai maksujen korotuksina.
- Eläkkeensaajien asumistuen yhdistäminen yleiseen asumistukeen johtaa noin 25 prosentin heikennykseen. Leikkaus on vaalikaudella 409 miljoonaa euroa.
- Kansaneläkkeiden indeksileikkaukset ovat vuodessa 30 miljoonaa eli 120 miljoonaa vaalikaudella.
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut nousevat 150 miljoonaa vuodessa eli 600 miljoonaa euroa vuodessa.
- Vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen heikentäminen leikkaa 145 miljoonaa koko vaalikaudella.
Yhtä eläkkeensaajan asumistuen saajaa kohti säästöt merkitsevät vaalikauden aikana noin 2180 euron menetystä, vuodessa noin 545 euroa.
3. Työttömät maksavat vaalikaudella 1680 miljoonaa euroa
suorina leikkauksina tai maksujen korotuksina.
- Työvoimapolitiikan rahoja leikataan noin 20% eli 110 miljoonaa euroa vaalikaudella.
- Ansioturvan leikkaukset ovat 200 miljoonaa euroa vuodessa eli 800 miljoonaa vaalikaudella. Työttömyysetuuksien indeksijäädytys on 35 miljoonaa vuodessa eli 140 miljoonaa euroa vaalikaudella.  
Yhtä ansiopäivärahalla olevaa työtöntä kohti säästöt merkitsevät vaalikauden aikana noin 1488 euron menetystä, vuodessa noin 124 euroa.
4. Sairaat maksavat vaalikaudella 1287 miljoonaa euroa
- Lääkekorvauksista leikataan 651 miljoonaa euroa, KELA-korvauksista 264 miljoonaa, sairauspäivärahojen korvaustasosta 96 miljoonaa ja matkakorvauksista 112 miljoonaa vaalikaudella. AURA-kuntoutuksen lakkautus leikkaa 84 miljoonaa euroa.
5. Koululaiset ja opiskelijat maksavat 1840 miljoonaa euroa koulutuksen säästöinä.
- Perusopetuksesta leikataan 160 miljoonaa euroa vaalikaudella kehittämisrahoituksen leikkauksella ja ryhmäkokorahojen poistamisella.
- Toisen asteen leikkaukset ovat vaalikaudella 867 miljoonaa. Rakenneuudistuksen lisäksi hallitus tavoittelee poistojen takuukorotuksen leikkausta, minkä vaikutus ammatilliseen koulutukseen on yksistään 156 miljoonaa vaalikaudella. Toisen asteen indeksileikkaukset ovat 65 miljoonaa ja oppisopimuskoulutuksen säästöt 76 miljoonaa euroa vaalikaudella.
- Korkeakoulujen indeksijäädytykset ovat 405 miljoonaa euroa ja rakenneuudistus 300 miljoonaa euroa vaalikaudella. Suomen Akatemian tutkimuksesta leikataan 18 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan korkeakoulutuksesta leikataan 813 miljoonaa vaalikaudella, kun huomioidaan myös kahden yliopiston apteekkitulojen 90 miljoonan leikkaus.
- Opiskelijoiden toimeentulosta leikataan opintotuen muutoksilla ja indeksijäädytyksillä vaalikaudella 140 miljoonaa.
Leikkaukset lapsiperheiltä,  eläkeläisiltä, työttömiltä, sairaita ja koulutuksessa olevilta ovat vaalikaudella 7686 miljoonaa, kun Sipilän hallituksen aikomat kokonaissäästöt tulevat olemaan 11101 miljoonaa euroa. Näiden massiivisten lukujen taustalla on vinha totuus: edellä luettelemani suomalaiset maksavat 69,24 %:sti sopeuttamistoimet. Pääministeri Sipilä onkin jo myöntänyt, että suurituloiset eivät tähän hankkeeseen osallistu.  

26.6.2015 08:00

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko äänestää kevään eduskuntavaaleissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva