Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Pori-myyttejä murtamassa

Kuva: Pori-myyttejä murtamassa

Viimeisen puolentoista vuoden aikana olen käynyt lukuisia keskusteluja kuntaliitoksiin liittyvistä faktoista ja myyteistä. Näitä ovat esimerkiksi olleet kysymykset palveluista, vaikutusmahdollisuuksista, päätöksentekokulttuurista ja taloudesta. Nyt päätöksenteon kalkkiviivoilla on esiin nostettu erityisesti kysymys Porin lainamäärästä ja siitä, että muut kunnat pelkäävät mahdollisen kuntaliitoksen toteutuessa joutuvansa Porin velkojen maksajiksi.

Ensinnäkin veloista puhuttaessa on syytä huomioida myös olemassa olevan varallisuuden määrä. On totta, että Porilla on selvitysalueen kunnista eniten kunta- ja konsernilainaa asukasta kohden, mutta myös eniten varallisuus- ja sijoitusomaisuutta. Porin nettovarallisuuden ja sijoitusten määrä on keskimäärin kolme kertaa suurempi kuin muissa selvitysalueemme kunnissa.

Porin velkamäärä on kaikkien Manner-Suomen kuntien keskitasoa ja suurten kaupunkien joukossa keskitason alapuolella. Porin konsernivelat ovat 15 suurimpaan kaupunkiin verrattuna neljänneksi alhaisimmat, konsernin rahavarat kuudenneksi korkeimmat ja konsernin kertynyt ylijäämä seitsemänneksi korkein asukasta kohden vuoden 2013 tilinpäätöksen perusteella.

Tiukassa taloudellisessa tilanteessa on äärimmäisen harvinaista, että kaupunki pystyisi jopa lyhentämään velkaansa. Näin on kuitenkin Porin kaupungissa linjattu ja taloussuunnitelman mukaan budjetit laadittuna lainakanta laskee vuonna 2016 viisi miljoonaa euroa ja vuonna 2017 edelleen 7 miljoonaa euroa.

Velkainen Pori-Mörkö on siis faktojen valossa osoitettavissa myytiksi, joka tietenkin ilman faktoja näyttää kyllä erinomaiselta perusteelta vastustaa kuntaliitosta. Toisaalta on hyvä muistaa, että kiristyvä kuntatalous on jo nyt pakottanut kuntia jopa epätoivoisiin leikkausesityksiin ja tilanne ei voi joka tapauksessa monenkaan kunnan kohdalla jatkua nykyisellään ja ratkaisuja on tehtävä.
Lisäksi väestömäärältään ja taloudeltaan pieni kunta on herkkä muutoksille ja siten myös helposti haavoittuva. Kokonaistaloudellisesti vahvemman kunnan talous kestää paremmin äkilliset ja ennakoimattomatkin kustannuserät.

Porin päätöksentekokulttuuria on arvosteltu viime viikkoina kovin sanoin. On totta, että pienten ja isojen kuntien päätöksentekokulttuurit poikkeavat merkittävästi toisistaan. Porin päätöksentekokulttuurille on ominaista ajoittain voimakaskin vastakkainasettelu. Poliittisten ryhmien ja erilaisten ideologioiden määrä on suuri, jonka seurauksen esimerkiksi valtaa tavoitellaan aktiivisesti eri foorumeilla. Jokaisella toimialalla on lisäksi pienistä kunnista poiketen vahva viranhaltijakoneisto ja ammattijohtajia.
Uusi kunta ei lopulta ole nykyinen Pori ja sen johtamistapa, vaan uuden toimintakulttuurin muodostumiseen vaikuttavat kaikkien kuntien johtamis- ja päätöksentekokulttuurit ja myös uudelle kunnalle linjattava johtamisen ja toiminnan kokonaisuus.

Päätöksentekohetkellä on helpompaa korostaa myyttejä kuin perustella niitä vääriksi tai korostaa hyviä kokemuksia ja yhteisiä onnistumisia. Joku viisas on joskus sanonut, että tee vaikeat asiat kun ne vielä ovat helppoja ja suuret asiat kun ne vielä ovat pieniä.
On tulevaisuuteen suuntaavien päätösten aika. Halusimmepa tai emme, meidän on varauduttava ikärakenteen ja palvelutarpeiden nopeaan muutokseen, kustannusten nousuun ja samanaikaiseen kuntatalouden voimakkaaseen heikentymiseen.

Ulvilan, Pomarkun, Nakkilan, Luvian, Porin ja Kokemäen päättäjät ovat nyt suuren ja vastuullisen päätöksen edessä. Päätös uudesta kunnasta vaatii rohkeutta kohdata kulloinkin esille nostetut "möröt" ja viisautta nähdä faktat myyttien takana sekä ennen kaikkea tahtoa nähdä kauemmas tulevaisuuteen.

Diana Bergroth-Lampinen 

13.2.2015 07:04

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko äänestää EU-vaaleissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva