Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Eurajoen bisfenolipäästöä koskeva esitutkinta siirtyy syyteharkintaan

Jujo Thermal Oy:n Kauttuan paperitehtaan kemikaalipäästöön liittyvä esitutkinta on valmistunut ja asia on lähtemässä syyteharkintaan nimikkeellä epäilty ympäristön turmeleminen. Asia on ollut tutkittavana Satakunnan poliisilaitoksen talousrikostutkintayksikössä, josta se nyt siirtyy syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjänvirastoon.

 

Esitutkinta liittyi toukokuussa 2011 tapahtuneeseen bisfenolipäästöön, jonka seurauksena Eurajokeen pääsi jäteveden mukana ympäristölle haitallista bisfenoli A:ta yli 1000 kiloa. Tutkintapyynnön päästöstä teki ELY-keskus.

Esitutkinnassa saadun selvityksen mukaan päästö johtui siitä, kun prosessi pysäytettiin teknisten ongelmien aiheuttaman puhdistustarpeen vuoksi. Uudelleen käynnistyksen yhteydessä putkistoon liittyvä venttiili jäi auki ja kemikaalia pääsi jäteveden mukana jätevedenpuhdistamolle ja sieltä edelleen Eurajokeen. Kemikaalia purkautui yöllä 21.-22.5.2011 noin kolmen tunnin ajan.

Bisfenoli A:tä käytetään erikoispaperin tuotantoprosessissa ja kemikaali on ollut tehtaan käytössä vuodesta 1990 alkaen. Kemikaali on luokiteltu vesieliöstölle sekä lisääntymiselle vaaralliseksi eikä sitä saa päästää vesistöön tai maaperään. Kemikaali on kuitenkin biologisesti hajoava. Sen puoliintumisaika vedessä on 3-4 vuorokautta. Kyseisen kemikaalin käyttöä tuotantoprosessissa ei oltu ilmoitettu ympäristöluvan hakemisen yhteydessä.

Esitutkinnan aikana on kuultu useita asiantuntijoita niin bisfenolin kuin sen ympäristövaikutusten osalta. Tehtyjen mittausten perusteella Eurajoen bisfenoliarvot ovat ajoittain olleet huomattavasti yli sen, mitä EU-riskiarvioinnissa pidetään haitattomana pitoisuutena vedessä. Ylitys on ollut tapahtuman jälkeen pahimmillaan satoja kertoja suurempi kuin haitattomaksi arvioitu pitoisuus.
Säännölliset bisfenoliarvojen mittaukset on aloitettu kesäkuussa 2011 eli sen jälkeen kun tieto bisfenolin käytöstä on tullut viranomaisten tietoon. Seurannan mukaan arvot ovat vaihdelleet, mutta ne ovat olleet edelleen korkeita.

25.6.2013 14:55

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva