Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Ei ikääntymisestä pidä rangaista

Kuva: Ei ikääntymisestä pidä rangaista

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen pääjohtaja Juhana Vartiainen väittää toisaalla tässä lehdessä, että työnantajat eivät huoli ikääntyneitä töihin. Vartiaisen mukaan ikääntyneiden alhainen työllisyysaste on Suomessa huomattava ongelma. Ruotsissa ikääntyneiden työllisyys on paljon paremmalla tolalla.

Vartiainen pohtii olisiko tilanteeseen syynä se, että ainakin joidenkin ikääntyneiden palkkakustannukset ovat yrityksille liian korkeita työntekijän suoritustasoon nähden. Vartiainen kaipaa työvälineitä eläkeikää hipovien työntekijöiden palkkojen joustamiseksi alaspäin. Tällöin työnantajat voisivat hänen mielestään olla nykyistä kiinnostuneempia ikääntyneistä.

Tosiasia on, että ihmisen terveys ja fyysinen kestävyys heikkenevät iän myötä. Varsinkin, jos fyysisestä kunnosta ei huolehdita. Mutta myös nuoremmat voivat uupua. Uupumis- ja jaksamattomuusongelmat koskettavat siis kaiken ikäisiä.

Onko todella niin, että työntekijät ovat kuluttaneet voimavaransa, luovuutensa ja uudistumiskykynsä loppuun jo ennen kuin he täyttävät 50 vuotta? Vai onko sittenkin niin, että ikääntyvän työntekijän voimavaroja ei osata työyhteisöissä tunnistaa ja hyödyntää? Professori Juhani Ilmarinen on todennut, että ikääntyneiden tuottavuus ei ole kiinni iästä, vaan siitä, miten työt on järjestetty.
Työkyky nähdään liian usein vain fyysiseen suorituskykyyn liittyvänä asiana. Tämä johtaa helposti siihen, että ikääntyvien työkykyä pidetään alhaisempana kuin nuorempien. Tulevaisuuden työelämässä keskeinen osa työkyvystä liittyy kuitenkin osaamiseen.
Osaamista ei pitäisi mitata vain sillä, miten hyvin työntekijä selviää päivittäisistä töistään, vaan myös sillä, minkälaisen panoksen hän pystyy antamaan omien töidensä ja koko työyhteisön toiminnan kehittämiseen. Tällä tavalla ajatellen ikääntyneiden kokemus voi hyvinkin lisätä työkykyä tai ainakin muuttaa sitä toisentyyppiseksi. Nopeus ja notkeus muuttuvat kokemuksen myötä viisaudeksi.

Ikääntyviä työntekijöitä voitaisiin käyttää työyhteisössä niin sanottuina mentoreina, joiden avulla kokemuksen mukanaan tuoma hiljainen tieto saadaan kaikkien ulottuville.

Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun professori Marja-Liisa Manka on tyrmännyt Juhana Vartiaisen väitteet eläkeikää lähestyvän työntekijän muuttumisesta työnantajalle rasitteeksi. Hänen mukaansa tutkimustieto puhuu aivan toista kieltä ikääntyvien työmotivaatiosta.

Manka näkee ikääntyvät työntekijät ennemminkin aarteina työnantajalleen. Ikääntyvät ovat yleensä huomattavan sitoutuneita työhönsä. Mitä vanhempi ihminen, sitä suurempi merkitys työllä on elämänsisältönä ja se vaikuttaa myös työn tulokseen.
Tutkimusten mukaan yli 70 prosenttia ikäihmisistä sanoo työn tärkeimmäksi elämänsisällökseen kun taas nuoret suhtautuvat työhön päinvastoin. Nuorille työn merkitys elämässä on huomattavasti vähäisempi.

Mankan mielestä ikääntyvien työelämässä jaksamisen edistämiseksi pitää miettiä mieluummin porkkanoita kuin rankaisukonsteja, kuten palkanalennuksia. Hän korostaa, että luovuus, innostuvuus ja oppimiskyky ovat tuloksellisuuden tärkeitä tekijöitä eivätkä ne ole millään tavalla sidoksissa ikään.

”Se, olemmeko me rentoja ja rauhoittuneita vai kiireisiä, stressaantuneita ja kuormittuneita, vaikuttaa meidän työntekoomme enemmän kuin ikä. Jos me olemme kiireisiä ja aikapaineisia, niin emme näe metsää puilta ja saamme huomattavasti vähemmän aikaiseksi kuin rentoina ja rauhoittuneina, eli myönteinen mieliala on myös tähän liittyvä juttu”, Manka on sanonut.


Palkka-ale on minunkin mielestäni rankaisua, eikä sillä ainakaan ikääntyvien työntekijöiden työmotivaatiota nosteta, eikä työuria pidennetä. Sen sijaan työpaikoilla voitaisiin miettiä sitä, miten parannettaisiin työilmapiiriä ja viihtyisyyttä. Pitääkö työnteon olla ryppyotsaista kelloon tuijottamista? Jo muutaman minuutin rentoutushetkestä on tutkimuksissakin todettu olevan hyötyä ja työtehon palautuvan sen jälkeen hyvälle tolalle. Varsinkin kuormittavassa työssä - niin fyysisessä kuin henkisessäkin - palautuminen on erityisen tärkeää.

Maamme päättäjien ja johtajien pitäisikin lietsoa työelämään innostamisen ja myönteisen ajattelun mielialaa ja etsiä kannustavia tapoja ikääntyvien työntekijöiden työssäjaksamisen edistämiseen. Ikääntymisestä ei pidä ketään rangaista, sillä kaikki me olemme tässä asiassa samassa veneessä.

Maarit Kautto

1.3.2013 09:47

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva