Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Yli miljoona ihmistä omalla vanhuuseläkkeellä

Suomessa omalla varsinaisella vanhuuseläkkeellä olevien määrä on tämän vuoden aikana ylittänyt miljoonan ihmisen rajan, sillä viime vuoden lopussa heitä oli eläketilastojen mukaan 997 500. Kaikkiaan jotakin eläkettä saavia oli viime vuoden lopussa 1,44 miljoonaa. Tyypillisimpiä muista eläkkeistä ovat työkyvyttömyyseläke ja leskeneläke.

 

Vielä vuosituhannen alussa vanhuuseläkkeelle siirtyi vuosittain alle 20 000 ihmistä. Viime vuonna siirtyjiä oli jo 41 300 ihmistä.

Kananeläkkeen ikäraja on edelleen 65 vuotta, mutta työeläkkeelle voi siirtyä joustavasti 63–68 -vuotiaana. Viime vuoden lopussa 63–64 -vuotiaita oli varsinaisella vanhuuseläkkeellä vajaat 74 000 ihmistä. Kolme vuotta sitten heitä oli yli 40 000 vähemmän.

63-vuotiaista varsinaista vanhuuseläkettä sai viime vuonna vajaa puolet ikäluokasta. Nuoremmissa ikäluokissa 55 vuodesta ylöspäin omaa eläkettä saavien määrä on laskenut. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus ikäluokista on kuitenkin noussut.

Työeläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli viime vuonna 59,5 vuotta, kun se kolme vuotta aikaisemmin oli runsaan vuoden alempi. Puolet työeläkkeelle siirtyneistä oli viime vuonna vanhempia kuin 62,1 vuotta. Kolme vuotta aikaisemmin tämä mediaani-ikä oli kaksi vuotta alempi.

Kansaneläkeikärajaa nuorempien eläkeläisten osuus ikäluokista vaihtelee eri puolilla maata. Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla 60–64 -vuotiaista vain puolet sai jotakin omaa eläkettä, jos ei osa-aikaeläkkeitä huomioida. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla osuus oli kaksi kolmasosaa ikäryhmästä.

Kokonaisuudessaan eläkkeellesiirtymisikää laskevat etenkin työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvat. 55-62 -vuotiaana viime vuonna eläkkeelle siirtyneistä vajaasta 33 000 ihmisestä yli kolmasosa siirtyi joko työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeelle kummallekin, vain neljäsosa varsinaiselle tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle.

Eläketilaston mukaan Suomessa 65–69 -vuotiaiden työeläkeläisten keskimääräinen oma eläke oli viime vuoden lopussa 1 519 euroa, miehillä noin 250 euroa suurempi ja naisilla saman verran pienempi. Kelan eläkkeensaajilla keskiarvo samanikäisillä oli 889 euroa.

Jos mukaan lasketaan kaikki omaeläkkeet osa-aikaeläkkeitä lukuun ottamatta, tyypillisin oma eläke liikkui Suomessa asuvilla eläkeläismiehillä ja etenkin naisilla 900 ja 1 200 euron välillä.

Ulkomailla asuu suomalaisia vanhuuseläkeläisiä pysyvästi 51 000, heistä lähes 40 000 Ruotsissa. Ruotsiin maksettavat vanhuuseläkkeet ovat kuitenkin pieniä, keskimäärin 200 euroa kuukaudessa.

Marokkoon sen sijaan maksettiin 36 ihmiselle keskimäärin vajaan 3 500 euron eläkkeet. Espanjaan ja Portugaliin maksettiin runsaalle 2 000 ihmiselle noin kahdentuhannen euron vanhuuseläkkeet.

UP/Heikki Lehtinen

17.12.2010 08:25

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva