Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Eurajoen Volttitaloa esitetään purettavaksi

Eurajoen keskiviikkona kokoontuvan kunnanhallituksen esityslistalla on esitys purkuluvan hakemisesta ympäristölautakunnalta kulttuuritalona toimivalle Voltti-talolle.

 

Talo purettaisi, koska uusi kirjasto- kulttuuritalo rakennettaisi samalle tontille, eikä tontin koko mahdollistaisi molempien rakennusten sijoittamista samalle tontille, eikä lisäaluetta ole ostettavissa.
Eurajoen kunnanhallitukselle on annettu tehtäväksi löytää uudelle kirjasto- ja kulttuuritalolle sopiva rakennuspaikka Eurajoen ydinkeskustasta vuoden 2010 aikana.

Katseet kääntyivät Voltti-talon tontille, kun kunnanvaltuusto hylkäsi entisen Spar-marketin ostamisen kalliina.

Tekninen toimi on tehnyt kartoitusta sijainniltaan ja käyttötarkoitukseltaan sopivan tontin löytämiseksi uudelle kirjasto- ja kulttuuritalolle. Tekninen toimi on tilannut myös esisuunnitelmat, jotka osoittavat, että ainoa mahdollisuus rakentaa tontille uusi kirjasto- kulttuuritalo pysäköintipaikkoineen on purkaa olemassa oleva rakennuskanta.

Ennen uuden rakentamista tontti vaatii asemakaavan muuttamisen. Voimassa olevassa asemakaavassa rakennuspaikka on merkitty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

Voltti-talon osalta ei asemakaavassa ole suojelumerkintää, mutta Satakunnan Museo on antamassaan lausunnossaan esittänyt, että talo on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja he pitävät tärkeänä sen säilymistä.

Tästä voi tulla purkamiselle lisämutkia, sillä se voi johtaa ELY-keskuksen toimenpidekieltoon.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella. Saman lain mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee 14 päivän kuluessa purkamisilmoituksen tai purkamiseen johtavan rakennuslupahakemuksen saatuaan tiedottaa siitä kunnanhallitukselle ja alueelliselle ELY-keskukselle. Tämä siinä tapauksessa, että rakennuksen purkaminen voi merkitä historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen taikka kaupunkikuvan tai rakennetun ympäristön turmeltumista.

Lausunnossaan Satakunnan museo totesi maaliskuussa lääkärintalon todetun A-luokan suojeltavaksi kohteeksi. Lausunnon mukaan rakennus on sekä arkkitehtonisesti, ympäristöllisesti että maisemallisesti arvokas. Vastaavaa ja yhtä edustavaa 1940-1950-luvun kansainvälisestikin arvostettua pehmeää pohjoismaista modernismia heijastavaa rakennusta ei kunnasta löydy.

Asemakaavavalmistelun yhteydessä rakennusta ei kuitenkaan esitetty suojelukohteeksi, koska sitä ei nähty uhanalaisena.

Jouko Veijonaho

14.12.2010 09:08

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva