Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Muutosta tarvitaan

Kuva: Muutosta tarvitaan

Tutustuin valtion ensi vuoden talousarvioehdotukseen. Tuloja kerätään kaiken kaikkiaan 50,3 miljardia euroa. Suurin osa tuloista koostuu erilaisista veroista tai veronluonteisista maksuista. Näitä ovat ansio- ja pääomatuloverot, yhteisövero, korkotulojen lähdevero, perintö- ja lahjavero, arvonlisävero, eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, apteekkimaksut, tupakkavero, alkoholijuomavero, makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomienvero, energiaverot, eräiden juomapakkausten valmistevero, autovero, varainsiirtovero, arpajaisvero, ajoneuvovero, jätevero, lästimaksut, ratavero, eräät viestinnän maksut, lentoliikenteen valvontamaksu, väylämaksut, öljyjätemaksu ja lisäksi muut verotulot. Tulee mieleen Veikko Lavin ralli kansaneläkkeestä ja kaikista sen lisistä. Näillä veroilla saadaan kokoon 35,5 miljardia euroa. Progressiivisen tuloveron osuus tästä summasta on enää vain 5, 4 miljardia. Kaikki muu verotus perustuu käyttöön ja kulutukseen tai sitten verotetaan, kuten pääomatuloja samalla prosentilla, niin rikasta kuin köyhää. Nykyisen porvarihallituksen aikana Suomessa on siirrytty voimakkaasti hyvätuloisia ja rikkaita suosivan tasaveron suuntaan. Muutosta tarvitaan.

Valtion muita tulolähteitä ovat, sekalaiset tulot eri hallinnonaloilta, yhteensä 4,7 miljardia euroa ja korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset, yhteensä 1,6 miljardia euroa. Lainaa valtio ottaa 8,5 miljardia euroa. Tämän lainan oton jälkeen valtionvelka on 83,3 miljardia euroa. Valtionvelka tulee tämän hallituskauden aikana kasvamaan 31 prosentista yli 45 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Muutosta tarvitaan.

Kaikki verot perustuvat eduskunnan säätämiin lakeihin. Veroilla on mahdollista muuttaa kansalaisten kulutustottumuksia ja käyttäytymistä esim. terveellisempään tai luontoa ja ympäristöä säästävämpään suuntaan.

Erityisellä mielenkiinnolla tutustuin sosiaali- ja terveysministeriön määrärahoihin ja niiden perusteluihin. Pääluokan (33) menot ovat 11,6 miljardia euroa. Tässä on nousua kuluvaan vuoteen vain vaivaiset 23, 2 milj. . Isoista summista huolimatta on muistettava, että pääosa, kaksi kolmannesta, sosiaalimenoista rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden sosiaaliturvamaksuin, kuntien verovaroin sekä asiakasmaksuin.

Perusteluissa sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteiksi on asetettu 1. Terveyttä ja toimintakykyä edistetään, 2. Työelämän vetovoimaa lisätään, 3. Köyhyyttä ja syrjäytymistä vähennetään ja 4. Toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentulo varmistetaan. Lisäksi painotetaan perheiden hyvinvointia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tavoitteet ovat erinomaisia ja kannatettavia, pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia.

Mielenkiintoisia ovat myös mittarit, millä tavoitteisiin pääsyä seurataan. Tavoitteiden tunnuslukuja ovat esim. ylipainoisten (BMI 25 tai yli) osuus 15 - 64 -vuotiaista laskee miehillä 56 prosentista 54 prosenttiin ja naisilla 44 prosentista 41 prosenttiin. Kylläpä meitä ylipainoisia on mahtava joukko. Toinen tunnusluku on alkoholisairauksiin ja - myrkytyksiin kuolleet. Vuonna 2008 em. tavoin kuoli 1674 miestä ja 462 naista, odote vuodelle 2011 on 1580 miestä ja 445 naista. Mahtaako onnistua, kun katselee tämän ajan hulvatonta menoa puistoissa ja kuppiloissa. Myös uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrää (25 000/vuosi) pyritään alentamaan erilaisilla ehkäisyhankkeilla. Muutosta tarvitaan.

Havahduin taas kerran siihen tosiasiaan, että kyllä riittää tulevaisuudessakin töitä kaikilla terveydenhuollon sektoreilla, niin ennaltaehkäisyssä, kuin erimuotoisessa hoitamisessa.

 Köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisessä tunnusluvut pysyvät samoina tai jopa kasvavat huolestuttavasti. Arvioidaan, että yli vuoden työttömänä olisi ensi vuonna 37 000 miestä ja 23 000 naista. (vuoden 2009 luvut ovat 23 200 ja 17 400) Pitkittyneesti pienituloisia olisi vuonna 2011 520 000, joista naisia 285 000.(vuonna 2009 470 000, naisia 265 000) Muutosta tarvitaan.
Sukupuolten välisen tasa-arvon tunnusluvut näyttävät edelleen varsin murheellisilta. Siis ensivuonna naisten säännöllisen työajan ansioiden osuus miesten vastaavista ansioista on 81,8 %, määräaikaisten työsuhteiden osuus kaikista työsuhteista on naisilla 18,1 % ja miehillä 10 %. Vanhempainrahaa käyttäneiden isien osuus on 73,4 %. Tasa-arvo etenee kilpikonnan vauhtia.

P.S. Rataverossa on mielenkiintoinen yksityiskohta. ”Sen lisäksi, mitä säädetään rataveron määrästä, kannetaan Kerava - Lahti-oikoradan käytöstä investointiveroa…” Veron määräksi arvioidaan 4,6 miljoonaa euroa ensi vuodeksi. Voisiko tällä logiikalla yrittää saada Poria ja koko Satakuntaa palveleva oikorata aikaiseksi?

Rauno Vesivalo

15.10.2010 09:00

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva