Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Sairaanhoitopiirissä melko tyytyväisiä työntekijöitä

Omantunnon kysymys: suosittelisitko nykyistä työpaikkaasi tuttavallesi? Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointikyselyyn vastanneista 79 prosenttia on valmis näin tekemään.

 

Kokonaistulos Kuntien eläkevakuutuksen maalis-huhtikuussa tekemässä kyselyssä oli myönteinen, mutta siitä kävi ilmi myös toimialojen välisiä eroja. Niistä monessa kohdassa erottui ensihoito ja päivystys muita kielteisemmillä vastauksilla.

Ensihoidon ja päivystyksen työntekijöistä 67 prosenttia suosittelisi työpaikkaa tuttavalleen. Ensihoidon ja päivystyksen vastaajista 25 prosenttia piti toimialan johtamista erittäin huonona.

– Yksi selittävä tekijä on varmasti se, että K 0:aa (ensihoidon ja päivystyksen tiloja) rakennetaan ja työtä tehdään edelleen rakennustöiden keskellä, arvelee yhteistoimintapäällikkö Pirkko Hinkkanen.

Myös hallintoylihoitaja Paula Asikainen näkee taustalla rakennustyöt sekä yhteispäivystyksen luomisen ja monet muut muutostekijät yhtä aikaa.

Sosiaalipalveluissa, jossa vastaukset olivat monin paikoin myönteisimmät, on muutosprosessi käyty jo aiemmin läpi.

Kaiken kaikkiaan tuloksia voidaan kuitenkin pitää verrattain hyvinä, sanoo kehittämiskoordinaattori Janne Väänänen Kevasta.

Keva tekee vastaavia tutkimuksia 10–12 vuodessa ja vertailuaineistossa on vastaajia jo 14 000.

Satakunnan tulokset ovat suunnilleen vertailuaineiston tasolla, mutta monissa kohdin myös hieman paremmat.

Noin 70 prosenttia oli melko tai erittäin tyytyväinen työhönsä, ja 80 prosenttia vastaajista koki työtehtävänsä melko tai erittäin mielekkäiksi.

Johtamisessa ja esimiestyössä saatiin keskimääräistä paremmin apua ja tukea ja myös tietoja esimieheltä.

Noin 70 prosenttia koki että työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen onnistuu melko tai erittäin hyvin, ja 76 prosenttia katsoi, että työmenetelmät ja työvälineet ovat melko tai erittäin hyviä.

Toisaalta noin 21 prosenttia koki, että esimiestyöskentely ei ole puolueetonta eikä oikeudenmukaista.

Toivomisen varaa nähtiin myös pidemmän tähtäimen suunnitteluun osallistumisessa, erilaisuuden suvaitsemisessa ja ristiriitojen ratkaisemisvalmiudessa.

Sähköisesti ja postitse toteutettuun kyselyyn vastasi 2 359 työntekijää, ja kyselyn vastausprosentti oli 65,6.

Heli Kokko
 

23.6.2010 14:47

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva