Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Ulvila - riitaa, lööppejä ja politiikkaa

Kuva: Ulvila - riitaa, lööppejä ja politiikkaa

Valtuustokausi alkoi Ulvilassa vuoden 2009 alussa sellaisella ryminällä, että hitaampia oikein heikotti. Kansan vaaleilla valitsemat ja poliittista vastuuta ylläpitävät ovat antaneet Ulvilan päätöksentekoerimielisyyksien takia keskustelun aiheita jopa valtakunnallisiin uutisiin asti.

Demokratiaan kuuluu poliittinen vastuu, mikä tarkoittaa neljän vuoden toiminta-aikaa, minkä jälkeen vastuu punnitaan taas vaaleissa. Politiikkaan kuuluu yhtenä osapuolena media, jonka tehtävänä on seurata ja kritisoida valtaa käyttäviä, jotta mahdolliset väärinkäytökset ja taustalla vaikuttavat asiat tulevat ilmi. Mennyt vuosi on selkeästi tuonut Ulvilassa esiin eri tahojen tarkoitusperät ja arvot.

Luottamushenkilöiden vastuiden vääristyminen. Vuosi 2009 lähti Ulvilassa liikenteeseen siten, että kaupunginhallituksen enemmistö päätti käyttää hallituksessa valtaansa valtuuston päätäntävallan yli. Tämä näytelmä kesti koko kevään, minkä lopputuloksena Ulvilan vaikutusmahdollisuudet SOTE-alueen kehittämisessä jäivät loppuvaiheessa vähäisemmäksi kuin muilla sopijapuolilla.
Onneksi alkutaipaleen kova viranhaltijatyö oli tehty perusteellisesti. Keväällä kovan paikan tullessa vastaan, osa valtuutetuista poistui valtuuston kokouksesta kesken päätöksenteon, mikä esti päätösvaltaisen kokouksen pitämisen. Tämä oli mielestämme osoitus vastuuttomuudesta.
Vuoden aikana puututtiin myös kovin ottein viranhaltijoiden esittelytehtäviin luottamushenkilöpuolelta, mikä aiheutti eripuraa luottamushenkilöiden välillä ja epätietoisuutta viranhaltijoiden keskuudessa.

Budjettikeskustelusta löytyvät erot. Vuoden 2010 budjettikeskusteluiden alussa painottui selvästi eri ryhmien erot, mikä jatkui aina talousarvion suunnittelun loppumetreille asti. Ulvilan SDP painotti selkeästi sosiaali- ja terveyspalveluiden, ikääntyvien palveluiden ja koulupalveluiden merkitystä, missä emme saavuttaneet mieleistämme talousarviota. Valtuuston talousarviokeskustelun yhteydessä jouduimme toteamaan, etteivät Ulvilan osoittamat määrärahat mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi ole riittäviä.

Palvelut kysyntää vastaavaksi. Kaupunkimme talouden tasapainottamiseen liittyvää organisaatiouudistusta emme ole saaneet liikkeelle vuoden 2009 aikana kaupunginhallituksessa, vaikka se olisi talouden tasapainottamisen ja Ulvilan kaupungin tulevaisuuden kannalta ydinkysymys.
Mielestämme organisaatiouudistuksessa tulee painottaa palveluiden uudelleenorganisointi kysyntää vastaavaksi. Meille tärkeintä on sosiaali- ja terveyspalveluista, ikääntyvien palveluista, koulutuksesta ja turvallisesta ympäristöstä ja nuorista huolehtiminen. Mielestämme em. palveluilla turvataan eniten palveluita tarvitsevien tarpeet ja niiden avulla asukkaat saavat mahdollisuuden ihmisarvoiseen elämään. Organisaatiouudistuksen läpivieminen kaupungissamme luo pohjaa tulevaisuutta varten, missä vaaditaan vastuunkantoa ja rohkeutta kertoa, mitä palveluita painotetaan rahoituksen nyörejä kiristettäessä.

Viranhaltijoiden huomioiminen. Olemme kaupunginhallituksessa olleet erimieltä myös viranhaltijoiden toimenkuviin tehtävistä muutoksista. Mielestämme organisaatiouudistuksen osana tulee kartoittaa viraston sisällä eri mahdollisuudet tehtävien uudelleen organisoimiseksi. Tämä selvitystyö ei ole koko kaupunginhallinnossa lähtenyt vielä edes liikenteeseen, minkä takia kaupunginhallituksen ei tule tehdä tällaisia muutoksia ilman perusteita ja varsinkaan henkilökohtaisten henkilökemioiden – tai niiden puutteen - perusteella. Kaupungin tulee huolehtia osaavan henkilökuntansa ja ikääntyvien työntekijöidensä jaksamisesta ja myös näytettävä hyvää esimerkkiä niiden asioiden eteenpäin viemiseksi.
Luottamushenkilöiden tulee antaa viranhaltijoille työrauha selvitysten ja virkavelvoitteiden laadintaan ja ottaa vastuu meille esitettyjen asioiden päätöksistä. Mielestäni Ulvilassa on viime aikoina sekoittunut luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden työnjako.
Kaupunginhallituksen 7-4 äänestystulosten taustalla on selkeitä syitä, mistä me emme voi olla samaa mieltä. Loppu valtuustokausi näyttää, onko Ulvilan kaupunginhallituksella yhteistä tahtoa viedä organisaatiouudistusta ja palvelurakenneuudistusta eteenpäin. Se, miten kaupunkia poliittisesti johdetaan nyt – näkyy kaupungin tulevaisuutena myöhemmin.

Anni Kulmala

9.2.2010 09:15

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko äänestää kevään eduskuntavaaleissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva