Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

”Taasko lama kaatuu kirkon niskaan?”

Kuva: ”Taasko lama kaatuu kirkon niskaan?”

Evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispan virkaa tavoittelevat seitsemän ehdokasta haluavat kaikki korostaa kirkon diakoniatyön merkitystä osana ihmisten turvaverkkoa. Tämä kävi selväksi, kun ehdokkaat olivat Porissa yhteisessä vaalikeskustelussa. Turun piispa Kari Mäkinen oli kuitenkin ehdokkaista eniten huolissaan siitä, ettei yhteiskunta pysty riittävästi huolehtimaan heikompiosaisista. Mäkinen kyselikin, että taasko lama kaatuu kirkon niskaan, kuten tapahtui 1990-luvulla.

Porin vaalitentissä olivat mukana kaikki helmikuussa pidettävään arkkipiispan vaaliin osallistuvat seitsemän ehdokasta: turkulainen rovasti Martti Hirvonen, Mikkelin piispa Seppo Häkkinen, turkulainen kirkkoherra Jouni Lehikoinen, Turun piispa Kari Mäkinen, Suomen lähetysseuran johtaja Seppo Rissanen, helsinkiläinen professori Miikka Ruokanen sekä Oulun piispa Samuel Salmi.
Diakoniatyön tulevaisuus tuli esille, kun porilaisten työttömien edustajana kansalaisaktivisti Seppo Harinen kertoi omia kokemuksiaan työttömyydestä ja kyseli ehdokkaiden näkemystä diakoniatyön tulevaisuudesta.
Harinen kertoi saaneensa Pihlavan seurakunnan diakonin avulla sekä henkistä että aineellista apua ja ennen kaikkea ihmisarvonsa takaisin.

Vastauksissaan kaikki ehdokkaat pitivät diakoniaa kirkon merkittävänä työmuotona, jonka tärkeys korostuu erityisesti taloudellisen taantuman aikana.
Selkeimmin sen merkitystä korosti entinen Ulvilan kirkkoherra ja nelisen vuotta Turun piispan virassa toiminut Kari Mäkinen, jonka mukaan kirkon diakoniatyön tarve on muuttunut ja näkyy koko ajan suurempana.
Diakoniatyön piirissä on Mäkisen mukaan edelleenkin sellaisia ihmisiä, jotka pysyvästi syrjäytyivät 1990-luvun laman aikana, eikä seurakuntien pidä unohtaa diakoniatyötä missään vaiheessa.
Meneillään olevan taantuman aikana on Mäkisen mukaan aiheellista kysyä, että kaatuvatko laman seuraukset jälleen kirkon niskaan?
- On ensisijaisesti yhteiskunnan tehtävänä huolehtia turvaverkoista, joilla hädässä olevia autetaan. Siinä tulevalla arkkipiispalla riittää työsarkaa, kun hän herättelee yhteiskunnan päättäjiä tähän tosiasiaan, Kari Mäkinen sanoi.
Hän oli huolissaan myös ihmisten arvomaailmassa tapahtuneesta muutoksesta, jonka seurauksena itsekkyys on lisääntynyt, samoin ajattelu, jonka mukaan kukin huolehtii itsestään.
- Ei tämä niin toimi, Mäkinen sanoi.
Seppo Rissasen mukaan kirkon tehtävänä on palauttaa ihmisarvo myös niille, jotka katsovat sen menettäneensä.
- Se ei aina edellytä rahaa, mutta seurakuntien on käytettävä diakoniatyöhön myös riittävästi rahaa evankeliumin uskottavuuden tähden. Kirkko ja seurakunnat voivat toimia myös työllistäjinä, Rissanen sanoi.

Muut ehdokkaat olivat samoilla linjoilla kuin Mäkinen ja Rissanen, joita joidenkin arvioiden mukaan pidetään pääehdokkaina nykyisen arkkipiispan Jukka Paarman seuraajaksi Turun arkkihiippakunnan johtoon ja samalla Suomen kirkon hengelliseksi johtajaksi.
Samuel Salmi korosti, että diakoniatyölle on annettava riittävästi työkaluja, ja hänen mukaansa jatkossa myös vapaaehtoistyön merkitys diakoniassa korostuu enemmän.
- Arkkipiispan tehtävänä on pitää yhteiskunnan päättäjät hereillä, Salmi sanoi.
Seppo Häkkisen mielestä arkkipiispan tehtävänä on toimia niiden äänenä, joiden ääni ei muuten kuulu.
- Arkkipiispan pitää myös muistuttaa seurakuntia siitä, että heikommista on huolehdittava, hän painotti.
Martti Hirvonen muistutti, ettei ihmisarvoa mitata työllä tai asemalla. Hänen mielestään kirkon pitää mennä ihmisten hädän äärelle, ja siinä tarvitaan myös vapaaehtoisten työpanosta.

Kirkon uudistajana esiintyneen Jouni Lehikoisen mielestä kirkon on siirryttävä juhlapuheiden sijasta toimintaan ja autettava ihmisiä. Hänen mielestään myös arkkipiispa voi olla nykyistä enemmän kansan parissa.
Konkreettisena toimena hän esitti, että arkkipiispa antaa palkastaan 20 prosenttia vähävaraisille.
Miikka Ruokanen toivoi kirkkoon diakoniatyön kansaliikettä, jolle jokainen ihminen on tärkeä, ja jossa kaveria ei jätetä. Kansanliikkeen ihmiset  voisivat hänen mukaansa vierailla toisten kodeissa ja tarjota konkreettista apuaan.

Jukka Vilponiemi

22.1.2010 09:15

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva