Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

SHP – Satakunnan hankala päätös

Kuva: SHP – Satakunnan hankala päätös

Maanantaina kokoontuu Satakunnan sairaanhoitopiirin valtuusto ylimääräiseen kokoukseen, jossa seminaarimuotoisesti käsitellään Rauman aluesairaalan tulevaisuutta sairaanhoitopiirin näkökannalta. Samassa kokouksessa Satakunnan kuntien edustajat ratkaisevat mallin, jolla Rauman aluesairaala voisi toimia osana Satakunnan sairaanhoitopiiriä. Kokousedustajat ovat siis erittäin vaativan tehtävän edessä!

Keskustelu asioista on tärkeää ja sitä pitää käydä, jotta jonkinlaiseen ymmärrykseen toisen ajatuksista voisi ylipäätänsä päästä. Koen, että raumalaiset eivät saaneet Satakunnan sairaanhoitopiiriltä mahdollisuutta kertoa ajatuksiaan MediRaumasta osana Satakunnan sairaanhoitopiiriä. Mielestäni asiat alkoivat mennä väärään suuntaan jo heti alusta alkaen. Merkittäväksi pisteeksi nousi kuitenkin seuraava kuvaus.

Olimme pohtineet kompromissiratkaisua sairaanhoitopiirin kumppanuusneuvotteluissa tekemiin toiminnan muutosesityksiin elokuun jatkoneuvotteluja varten. Olimme ajatelleet, että ottamalla kaupungin omalle vastuulle osan Rauman aluesairaalan palveluista ja sopimalla muista palveluista yhteisesti tarjoaisimme ratkaisua, jossa kumpikin osapuoli voisi tulla puolitiehen vastaan. Halusimme sopia asiasta, mutta osittain pitää kiinni meille kaikelta kannalta hyvin tärkeästä asiasta. Suunnittelemassamme mallissa Rauma ottaisi vastuulleen kustannukset toiminnoista, joita sairaanhoitopiiri katsoi mm. taloudellisesti järkeväksi siirtää Poriin. Vapautuvilla resursseilla he voisivat vahvistaa kirurgiaa mm. vastaamaan päivystystarpeeseen. Olimme varautuneet käymään yhdessä keskustelua mallista ja sen mahdollisuuksista uudeksi yhteistyön vauhdittajaksi. Tässä ratkaisussa Rauma säilyisi kuitenkin osana sairaanhoitopiiriä, jolloin omaisuutta ei tarvitsisi jakaa ja jo nyt keskitettynä toimivat palvelut voisivat jatkaa toimintaansa kuten tähän astikin. Yllätys oli melkoinen, kun kompromissiehdotuksestamme ei suostuttu keskustelemaan tai edes kuulemaan asiaamme. Olimme tilanteessa, jossa toiseksi suurimpana omistajana emme voineet edes keskustella ajatuksistamme vaihtoehdoksi toiminnan kehittämiseen.

Tällaisesta tilanteesta on siis saanut alkunsa nykyinen MediRauma-hanke. Tällainen tilanne voi olla meille tuttu parisuhteesta. On turhauttavaa yrittää hakea sovintoa puolison kanssa, jos hän ei suostu puhumaan kanssasi tai edes kuuntelemaan sinun näkemyksiäsi asiasta. Jos tällainen tila jatkuu pitkään, johtaa se väistämättä eroon. Kaikki nämä tunnusmerkit myös Rauman ja Satakunnan sairaanhoitopiirin ajautumisesta eroon ovat olleet jo pitkään ilmassa. Olen monta kertaa miettinyt, mikseivät Satakunnan kuntien edustajat ole ottaneet aktiivisempaa roolia asiassa. Ei kukaan meistä tietenkään voi toisen kunnan asioista päättää, mutta vaarana on käydä niin, että välien totaalinen katkeaminen voisi johtaa oman kunnan kannalta huonompaan tilanteeseen. Tällöin mieleeni hiipii kysymys, kenellä todellisuudessa on valta? Tai mihin tarvitsemme enää luottamushenkilöitä, jos asiat ovat jo valmiiksi päätettyjä virkamiesten tehdessä oman esityksensä? Eikö järjestelmämme perustu nimenomaan vallan jakamiseen? Virkamiehet valmistelevat ja käyttävät valtaa asiaa valmistellessaan, mutta luottamushenkilöt käyttävät lopullista päätösvaltaa. Ei siis voi olla väärin käydä keskustelua kuntalaisia tai tässä tapauksessa sairaanhoitopiirin omistajia askarruttavista asioista. Väärin on kieltää tällainen keskustelu. Eikä ole oikein pakottaa haluamaansa ratkaisuun. Pakottamalla ihminen useimmiten valitsee toisen vaihtoehdon. Näin on käymässä Raumalle. Kieltämällä keskustelun ja pakottamalla suostumaan tiettyyn muutokseen, ei vaihtoehdoksi jätetä muuta kuin hakeutumista toiseen seuraan.

Näin ollen Rauman valtuusto on tehnyt yksimielisen päätöksen ensisijaisena tavoitteenaan järjestää perustason erikoissairaanhoidon palvelut Rauman alueella MediRauma –mallin mukaisesti. Tämän hankkeen toteuttamiseen Satakunnan sairaanhoitopiiri on ottanut kielteisen kannan. Vakka-Suomen sairaalan kanssa on aloitettu esiselvityksen tekeminen, jossa MediRauman toteutumista mietitään yhteistyössä Vakka-Suomen sairaalan kanssa. Alustavan selvityksen mukaan tällä yhteistyöllä Rauman aluesairaalan nykyiset palvelut pystytään säilyttämään ja mahdollisesti jopa vähän lisäämään Raumalla annettavia erikoissairaanhoidon palveluja. Tällä ratkaisulla on kuitenkin hintansa. Järkevän yhteistyön kehittäminen edellyttäisi Rauman liittymistä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Tästäkin huolimatta haluamme edelleen ostaa palveluita Satakunnan sairaanhoitopiiriltä. Nyt ei ole kyse voittajasta tai häviäjästä, vaan parhaimman vaihtoehdon toteuttamisesta.

Kristiina Salonen

15.1.2010 09:00

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva