Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Pitkiä työuria

Kuva: Pitkiä työuria

Maan hallitus ja keskeiset työmarkkinajärjestöt pääsivät yhteisymmärrykseen eläkekiistassa maaliskuussa 2009. Pääministeri Vanhasen Lapin hangilla saama kuningasajatus eläkeiän nostosta 65 vuoteen raukesi. Nyt on mahdollista päästä eläkkeelle 63-vuotiaana tai varhemmin, tai jatkaa työuraansa aina 68-vuotiaaksi. Vuonna 2008 keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän odote oli 25 vuotta täyttäneillä 59,4 vuotta. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat tämän odotteen nostamisesta kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Laman aikana työnantajat siirtävät väkeään eläkkeelle ja eläkeputkiin surutta huomattavasti alle 60 vuoden iässä ja murentavat yhteisen tavoitteen saavuttamista.

 Tästä huolimatta on taasen hallituksen piirissä tai jossain kammareissa virinnyt tarve nostaa yleistä eläkeikää ylöspäin 64 tai 65 vuoteen. Olisi paljon uskottavampaa säilyttää nykyinen 63 vuoden eläkeikä ja antaa ihmisille mahdollisuus olla töissä 68 tai jopa 70 ikävuoteen asti. Millä keinoin nyt varhaista eläkkeellesiirtymisikää voitaisiin nostaa esim. kolmella vuodella ja näin pidentää työuria. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii useita toisiaan tukevia toimenpiteitä. On kiinnitettävä huomiota sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edesauttavat työhyvinvointia, työssä jaksamista ja osaamista.

Työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään keskimäärin 52 vuoden iässä. Työpaikkojen työsuojelulla ja työterveyshuollolla pystytään ehkäisemään työkyvyttömyyttä ja tapaturmia ja näin pystytään pidentämään työuria. Pitempiä työuria voidaan tavoitella myös ottamalla huomioon muuttuvia työaikakäytäntöjä eri elämäntilanteissa oleville eri-ikäisille työntekijöille. Joustavia työaikajärjestelyjä tulee tukea, työsidonnaisuutta on vähennettävä ja työaikasuojelua on parantaa lainsäädännöllä ja selkeillä sopimuksilla.

Vuorotyö on tutkimuksissa todettu kaikkein kuluttavimmaksi työmuodoksi. Vuorotyötä on kehitettävä jaksamista tukevaan suuntaan, on varsinkin pyrittävä vähentämään yövuorojen aiheuttamia terveys – ja jaksamisongelmia.
Työntekijöille on annettava mahdollisuus siirtyä osa-aikaiseen työhön varsinkin silloin, kun ihminen vetoaa ikäänsä, sosiaalisiin tai terveydellisiin syihin.

Tämän päivän työelämä voi olla niin raakaa, että kolmikymppiset silppu- tai pätkätyöläiset uupuvat, koska eivät koskaan saa vuosilomaa. Työuria on mahdollista pidentää säätämällä oikeus vuosilomaan kaikille työtekijöille. Vuosilomalla on mahdollisuus voimaantua.

Työuria voidaan pidentää myös varmistamalla työntekijän osaaminen systemaattisella täydennyskoulutuksella ja omaehtoisen koulutuksen tukemisella. Esimiestyöllä on myös selkeästi vaikutusta työurien pidentämiseen. Osaavalla esimiehellä on varmasti vaikutusta työntekijöiden osaamisen kehittämiseen, työn järjestämiseen, työpaikan ilmapiiriin, työkykyyn, työssä jaksamiseen ja ihmisen edellytyksiin ja haluun jatkaa työssään mahdollisimman pitkään.

Suomi ei selviä tulevista suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämisen ja odotettavissa olevan nousukauden aiheuttamasta työvoiman tarpeesta pidentämällä työuria vain loppupäästä. On myös kohdistettava toimenpiteitä siihen, että töihin tullaan entistä nuorempina. On huolehdittava siitä, että kaikki peruskoulunsa päättävät pääsevät heti ammatilliseen koulutukseen, lukioon tai aloittavat opinnot erityistoiminnoissa (esim. työpajat).

Osa-aikalisäjärjestelmää on myös kehitettävä siten, että sillä voidaan tukea ikääntyvien työntekijöiden jaksamista ja nuorten vastavalmistuneiden työhön pääsyä. Opiskeluaikoja on pyrittävä lyhentämään, peräkkäisiä koulutuksia on vähennettävä ja opiskelun keskeyttämisiä on karsittava kaikilla koulutusasteilla. Opiskeluhyvinvointiin, opiskelussa jaksamiseen ja opiskelukyvyn ylläpitoon on satsattava, jos haluamme pidentää työuria alkupäästä.

Olemme jo lähes joulukuussa, mutta metsästä voi edelleen poimia suppilovahveroita. Menkää metsään, se virkistää ja on monin tavoin hyödyllistä. Saatatpa jaksaa yli 40 vuoden työuran.

Rauno Vesivalo

26.11.2009 09:00

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko äänestää EU-vaaleissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva