Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Ahlaisten jokiuomat kasvavat umpeen

Kuva: Ahlaisten jokiuomat kasvavat umpeen

Ahlaisten asukkaat ovat erittäin huolestuneita hienojen vesistöalueidensa tilasta. Joki ja meri ovat merkittäviä luonnonarvoja ja ne kuuluvat kiinteästi ahlaislaiseen elinympäristöön ja kulttuuriin. Jokien vesi kuitenkin vähenee huolestuttavasti ja useat sivujuovat ovat kuivumassa. Tästä on merkittävää haittaa paitsi virkistyskäytölle myös ammattikalastajien ammatinharjoittamiselle.

Kuva: Pukkeenjuopa oli viime kesänä jo niin matalalla, että kalastajat eivät päässeet veneillään merelle.

Ahlaislaiset ovat vuosien saatossa tehneet useita perusteltuja aloitteita ja toimenpide-ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi, mutta mitään ei ole tapahtunut. Esimerkiksi osa Girqsundinjuovan asukkaista on antanut lupauksen huomattavista taloudellisista sitoumuksista tilanteen korjaamiseksi. Girqsundinjuopaa pitkin ei enää pääse merelle veneillä tai edes melomalla.
Nyt Ahlaisissa on laajan yhteistyön tuloksena saatu aikaan hankeaihio, jota tullaan esittelemään Porin kaupungin päättäjille.
- Tavoitteena on saada Porin kaupunki hallinnoimaan hanketta ja lähteä sitten hakemaan rahoitusta. Ensisijaisesti rahoitusta on tarkoitus hakea Lounais-Suomen ympäristökeskukselta Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta 2007-2013, kyläsihteeri Regina Wittsberg kiteyttää.
Hankesuunnittelussa ovat olleet mukana Ahlaisten kyläyhdistys ja kyläsihteeri, Lounais-Suomen ympäristökeskus, POSEK Oy, Porin kaupungin tekninen palvelukeskus sekä Porin kaupungin ympäristövirasto.
Regina Wittsbergin mukaan kiireellisiä toimenpiteitä tarvittaisiin muun muassa Pukkeenjuovan avaamiseksi. Tämä turvaisi kalastuselinkeinon jatkumisen.
- Pukkeenjuovalla vesi on mataloitunut hälyttävästi. Tänä kesänä kalastajat eivät enää päässeet juopaa pitkin kalalle, koska paikoin vettä on vain 60 senttiä, kun sitä tarvittaisiin veneellä liikkumiseen ainakin metrin verran.
- Pukkeenjuovan kunnostamisesta on olemassa suunnitelma ja periaatepäätös vuodelta 1995. Niitä voitaisiin nyt hyödyntää ja päästä kunnostustöihin nopeastikin, Wittsberg painottaa.

Arvioiden mukaan Ahlaisten vesien ongelmat ovat syntyneet pääasiassa 1960-luvulla toteutettujen ruoppausten takia. Ruoppaukset muuttivat merkittävästi jokien ja juopien virtauksia. Myös työpatoja jäi purkamatta ja tästä syystä esimerkiksi Strikan Vähäjuopa kuivui ja Kristiskerinjoesta lähtevä Girqsundinjuopa on nyt kuivumassa.
Kristiskerin jokisuussa virtaus heikkenee, yläjuoksulta tuleva hienoaines laskeutuu pohjaan ja umpeuttaa uomaa. Jos mitään ei tehdä, Ahlaisten kylän rantaan ei enää pian päästä veneillä ollenkaan.
Ahlaistenjoki on myös voimakkaasti kasvamassa umpeen ja Pukkeenjuopa on siis huolestuttavasti mataloitunut. Myös Skatajuopa ja Mustalahti ovat kasvamassa umpeen.

Hankeluonnoksessa todetaan, että Ahlaisten vesien kunnostus on voimavaroja edellyttävä ja pitkäjänteinen, mutta samalla ympäristön ja alueen elinvoimaisuuden kannalta hyvin myönteinen ja välttämätön tehtävä. Ahlaisten jokisuisto-  ja maankohoamisalue ovat vertaansa vailla oleva ympäristö ja kylän elinvoimaisuus kytkeytyy merkittävästi sen vesien tilaan. Myös jokien kuivumisen takia taantunut linnusto hyötyisi kunnostustoimista.
- Tulevaisuuden visio on Ahlainen, jonka jokisuistoalueet ovat monipuolisessa hyötykäytössä. Ahlaisissa on opastetut ja  monipuoliset veneily- ja melontareitit. Jokisuistoalueen maankohoamiskulttuuriin on mahdollisuus tutustua aidossa ympäristössä. 
- Matkailu on lisääntynyt ja luonut uusia työpaikkoja alueelle sekä ympäristöön. Alueen ammatti- ja virkistyskalastus ja kalastusmatkailu kehittyvät.
- Ahlaisissa toimii säännöllinen opiskelijakampus. Opiskelijat hyödyntävät kunnostettuja reittejä ja tutustuvat maankohoamis- ja kyläkulttuuriin. Ahlaisissa toimii lasten ja nuorten ympäristökoulu. Alueelle muuttaa erityisesti lapsiperheitä, jotka hyödyntävät monipuolista ja sosiaalista elinympäristöä, hankeluonnoksessa visioidaan.

Maarit Kautto

27.10.2009 09:15

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva