Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Ulkomaisten yritysten taloudellinen merkitys kasvaa nopeasti Satakunna

Ulkomaalaisomistuksessa olevien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on jo yli kaksi kolmasosaa Satakunnan viennin arvosta.

 

Maakunnan noin 14 000 yritystoimipaikasta vain kaksi prosenttia oli vuonna 2008 ulkomaalaisomistuksessa. Yrityskoon kasvaessa ulkomaalaisomisteisuuden merkitys lisääntyy kuitenkin huomattavasti: kaikista vähintään sata henkilöä työllistävistä toimipaikoista neljännes on ulkomaalaisomisteisia.

Päätoimialoista suurimpien yritysten ulkomaalaisomisteisuus keskittyy yksinomaan teollisuuteen ja erityisesti telakoihin ja metalliteollisuuteen. Alueellisesti suurimmat ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat jakautuneet tasaisesti Porin ja Rauman seudulle.
Nämä tiedot käyvät ilmi Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön tutkijan Ari Karppisen tutkimuksesta, joka kuvaa

Ulkomaalaisomisteisuuden ja tytäryhtiöiden merkitystä Satakunnan aluetaloudessa. Vastaavanlaista tutkimusta ei ole aikaisemmin Suomessa tehty.

Karppinen kertoo, että 50 suurimman (Top50) ulkomaisen toimipaikan taloudellinen merkitys on kasvanut Satakunnassa nopeasti. Vuodesta 2000 vuoteen 2007 yhteenlaskettu Top50-henkilöstömäärä on kasvanut 40 prosenttia.

- Top50-liikevaihto-osuus on noussut vieläkin nopeammin eli 25 prosentista 40 prosenttiin. Top50-yritysten liikevaihdon ja Satakunnan viennin arvon suhde oli noussut jo 0,7:ään vuonna 2007.

Karppisen mukaan tytäryhtiöiden aluetaloudellinen merkitys on Satakunnassa toistaiseksi vielä melko vähäinen. Tutkimuksessa rajattiin satakuntalaisten yritysten konsernisuhteet niihin toimipaikkoihin, jotka työllistävät vähintään 10 henkilöä. Vuonna 2008 niitä oli 1087 kappaletta. Näistä kolmanneksella eli 345:llä yrityksellä on ylipäätään konsernikytköksiä ja kaksi kolmasosaa on itsenäisiä yrityksiä.

Satakunnassa toimivat ulkomaiset konsernit tulevat 17 eri maasta; 74 prosenttia on EU-maista ja reilu neljännes on ruotsalaisia.

Karppisen tutkimus toteutettiin Porin ja Rauman seudun aluekeskusohjelmien ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman toimeksiannosta. Aluekeskusohjelmia hallinnoivat Posek Oy ja Rauman Seutu, osaamiskeskusohjelmaa Prizztech Oy. Tavoitteena oli saada tutkittua tietoa alueellisen kehittämistyön perustaksi.

- Yritysten omistuksen kansainvälistyminen merkitsee parhaimmillaan uudenlaisen osaamisen siirtoa, korkeampaa tuottavuutta ja talouskasvua.

- Toisaalta se voi merkitä sitä, että yritykset siirtävät helpommin toimintojaan pois Satakunnasta, jos kilpailukyky tai markkinatilanne sitä vaatii. Pahimmillaan tämä taas ilmenee vaikeasti ennakoitavana rakennemuutoksena, työttömyytenä ja lomautuksina, Karppinen miettii.

Nyt on saatu numero- ja tilastotietoa ulkomaalaisomistuksessa olevien yritysten ja tytäryhtiöiden merkityksestä Satakunnassa. Karppisen tutkimustyö kuitenkin jatkuu vielä.

- Toisessa vaiheessa keräämme erikseen tilinpäätöspohjaista aineistoa ja haastattelemme yrityksiä. Haluamme tarkemmin analysoida ulkomaalaisomisteisten yritysten alueellista sitoutumista ja taloudellista toimintaa, Karppinen kiteyttää.

Tutkimushankkeen toinen osa valmistuu vuoden 2010 alussa.

Maarit Kautto

25.9.2009 08:21

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva