Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Pyhäjärven ravinnekuormitukseen haetaan lisälääkkeitä

Kuva: Pyhäjärven ravinnekuormitukseen haetaan lisälääkkeitä

Pyhäjärven vesiensuojelutyö etenee kesälläkin. Pyhäjärven suojelutyön kaksi tukijalkaa ovat ammattikalastajien tekemä tehokas kalastus, sekä valuma-alueelle tehtävät toimenpiteet, jotka vähentävät ulkoista ravinnekuormitusta.

Pyhäjärven valuma-alueella on vuosien kuluessa rakennettu kymmeniä kosteikkoja, laskeutusaltaita ja suodattimia, joiden toimintaa ja kuntoa on tarpeen säännöllisesti selvittää.

Yläneenjoen valuma-alueella on käynnissä tänä ja ensi vuonna erityinen Varsinais-Suomen liiton rahoittama ja Pyhäjärvi-instituutin toteuttama hanke, jossa on parhaillaan käynnissä olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden inventointi, millä selvitetään toiminta, kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet.

Kokonaisuudessaan hankkeessa inventoidaan noin 40 kohdetta. Kymmeneen kohteeseen laaditaan jatkosuunnitelma ja niihin toteutetaan uusia, entistä tehokkaampia ravinteiden poistomenetelmiä.

Lisäksi käytössä on automaattisia vedenlaatumittareita, joilla tehtyjen ratkaisujen toimivuudesta saadaan hyvä kuva. Mittareilla seurataan paitsi normaalitilanteita, myös kohteiden rakentamisen ja kunnostuksen aikaista kuormitusta.

Uuden tiedon pohjalta voidaan omaksua entistä vähemmän kuormittavia vesiensuojelukohteiden rakennustapoja.

Pyhäjärven suojelutyö kokonaisuudessaan pienentävät omalta osaltaan myös Eurajoen kuljettamaa kuormitusta Selkämereen. Pyhäjärvi ja sen valuma-alue pidättävät kuitenkin suuren osan ravinteista, jotka muuten päätyisivät mereen.

Pitkäkestoisen valuma-aluetyön kokemukset ja tulokset tuovat arvokasta lisätietoa Itämeren suojelutyöhön, joka keskittyy entistä enemmän nimenomaan valuma-alueelle..

Hankkeen kautta on jo kunnostettu Pöytyän Uusikartanossa sijaitseva Imponojan laskeutusallas, jonka vedenpinta oli laskenut lähes metrin vuoden 2000 tasosta, jolloin allas rakennettiin.

Kunnostuksessa huomioitiin karkean maa-aineksen laskeuttaminen, jota Imponojan valuma-alueelta altaaseen oli kertynyt paikoin jopa puoli metriä.

Nyt allas kaivettiin kaksiosaiseksi, jossa ylempään altaaseen tuli syvyyttä keskimäärin 1,5 metriä. Vesien ohjaamisella saatiin altaan koko alue aktiiviseksi kiintoaineen tehokkaan laskeutumisen kannalta. Alempi allas kaivettiin metrin syvyiseksi ja pohjaa muotoiltiin vesien ohjaamiseksi koko altaan alueelle.

Myös pato kunnostettiin luonnonmukaisen kaltaiseksi koskeksi ja padotuskorkeutta nostettiin 50 senttimetriä nykytilasta.

Oripään Myllyojaan rakennettiin kokonaan uusi vesiensuojelukohde viime talvena. Tämä kaksiosainen altaan ja kosteikon yhdistelmä tuo Myllyojan varteen myös luonnon monimuotoisuutta ja maisemallista arvoa.

Yläosaan kaivettiin syvä laskeutusallas, johon karkein maa-aines laskeutuu. Varsinainen kosteikon pato sijaitsee Oripää ja Pöytyän kunnan rajalla. Kosteikon keskimääräiseksi vesisyvyydeksi, saatiin 50 senttimetriä ja vesien ohjailua tehostettiin.

Lisäksi pohjan kaivettiin syvänteitä ja luonnonmukaisia niemekkeitä. Kasvillisuuden annetaan kehittyä kosteikkoon luonnollisesti ja kasvillisuuden kehitystä aletaan seurata muutaman vuoden välein.

Kosteikkoon rakennettiin myös kaksi lintujen pesimäsaareketta.

Jouko Veijonaho

3.7.2009 08:30

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva