Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Pori vastustaa Morenian merihiekan nostolupaa

Porin kaupunki vastustaa Morenia Oy:n aikeita nostaa hiekkaa Porin edustan meren pohjasta. Morenia haluaisi aloittaa nostot jo tänä keväänä, ja se kiirehtiikin lupaa töiden aloittamiseen ennen kuin päätös saa lainvoiman, mutta myös tätä vastustetaan Porissa.

 

Morenia hakee lupaa merihiekan nostoon Porin edustalta kymmeneksi vuodeksi. Alueelta aiotaan nostaa kolme miljoonaa kuutiometriä hiekkaa. Ottamistyö on suunniteltu tehtäväksi huhtikuun ja marras-joulukuun välillä vuosina 2009–2019.
Lupahakemuksesta lausunnon antanut kaupunginhallitus on samaa mieltä yksimielisen ympäristölautakunnan kanssa: Morenian tekemiä ympäristöselvityksiä pidetään aivan liian riittämättöminä.
Nähdään, että pahimmassa tapauksessa hankkeella voi olla pitkäkestoiset haitalliset vaikutukset alueen kalatalouteen, luonnon monimuotoisuuteen ja vesiekosysteemin toimintaan.
Vesilain mukaan mereen kohdistuvilla hankkeilla ei saa vahingoittaa kalakantaa, vaikeuttaa kalastuksen harjoittamista tai vahingoittaa vesiluontoa.
Porin kaupungin mukaan vesilain mukaista lupaa hankkeelle ei saa myöntää, ennen kuin ottoalueen ympäristössä on tehty vedenalaisen luonnon inventointeja, tehty näytemäärältään kattavammat haitta-aineanalyysit, selvitetty tarkemmin silakan ja uhanalaisen merikutuisen harjuksen esiintyminen alueella ja varmennettu nostotoiminnan aiheuttaman samennuksen vaikutusalueen laajuus Selkämeren olosuhteissa.
Vedenalaista meriluontoa ollaan inventoimassa, mutta inventointeja ei ole tehty vielä Selkämerellä. Porin mielestä Selkämerelle suunnitellut inventoinnit ovat välttämätön edellytys kiviainesten noston vaikutusten arvioinnille.
Silakan kutualuekartoitukseen käytettyä aikaa ja menetelmää pidetään täysin riittämättömänä: yhtenä vuonna neljänä peräkkäisenä päivänä tehty haraus yhdistettynä yhden kalastajan haastatteluun ei kerro silakan lisääntymisestä alueella järin paljon.
Samoin moititaan Morenian teettämää linnustotutkimusta, myös siinä on maastopäiviä ollut kaupungin mielestä liian vähän.
Morenian hakemuksen mukaan kiviaines kerätään merenpohjasta imuruoppauslaivalla, jolla voidaan tuoda kerralla maihin aluksen tyypistä riippuen 3 000–21 000 kuutiota hiekkaa.
Vesilain mukaista lupaa haetaan Porin edustalle 81 hehtaarin suuruiselle alueelle, josta varsinaisen ottoalueen pinta-ala on 39 hehtaaria. Laajempi aluevaraus tarvitaan ottotoiminnan suoja-alueeksi. Ottoalue sijaitsee Tahkoluodosta seitsemän kilometriä länteen. Ottamisalueella merenpohjan syvyys on 20–30 metriä, ja hiekkaa otetaan 31 metrin syvyyteen asti.
Heli Kokko

7.4.2009 09:15

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva