Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Porin seudun metsäympäristön tilassa tapahtunut notkahdus

Kuva: Porin seudun metsäympäristön tilassa tapahtunut notkahdus

Porin-Harjavallan alueen metsäympäristön tilassa on tapahtunut notkahdus alaspäin kuuden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna. Satakunnan ympäristöntutkimuslaitoksen tutkija Ilkka Jussila toteaa, että huolestumiseen on aihetta, mutta toisaalta joiltakin osin on tapahtunut myös myönteistä kehitystä. Vuosina 2007-2008 toteutettua metsien bioindikaattoritutkimusta pitää siis tarkemmin pureskella ja tehdä mahdollisesti myös lisätutkimuksia, jotta esimerkiksi ilmastomuutoksen vaikutuksia tuloksiin voidaan arvioida.

Porin-Harjavallan alueen metsien tilaa on seurattu bioindikaattorimenetelmällä pysyvillä havaintoalueilla vuodesta 1990 alkaen. Ilman epäpuhtauksille herkkiä bioindikaattoreita ovat muun muassa männyn runkojäkälät, havupuiden neulaset, maaperän humuskerros ja metsäsammaleet.
Tutkimusalueeseen kuuluvat kunnat ovat Harjavalta, Kiukainen, Luvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Pori ja Ulvila.
Alueen ilman laatuun vaikuttavat pääasiassa teollisuuden ja energiantuotannon rikkidioksidin ja typen oksidien sekä hiukkasten päästöt. Liikenteellä on merkitystä etenkin typen oksidien osalta. Kokonaiskuormitukseen vaikuttavat myös lähinnä Keski-Euroopasta tulevat kaukokulkeumat.
- Päästöjen määrä on heilahdellut 2000-luvulla riippuen lähinnä tuotantomääristä, jotka metallien osalta ovat kasvaneet huomattavasti. Energiantuotanto puolestaan on vaihdellut voimakkaasti, Jussila kiteyttää.
Tutkimuksen mukaan männyn elinvoimaisuus on parantunut ja kuusen heikentynyt. Kuusen huonovointisuuteen ovat voineet vaikuttaa osaltaan myös seurantajakson ajalle osunut erittäin kuiva kesä ja leudot talvet. Rannikon ilmasto saattaa yleisemminkin aiheuttaa vaivaa mannermaiseen ilmastoon sopeutuneelle kuuselle.
- Männyn neulasten rikki- ja typpipitoisuudet ovat nousseet. Typpipitoisuus ylittää paikoin jopa eurooppalaisen raja-arvon. Pitoisuuksien nousu kertoo siitä, että kuormitus on kasvanut tuotannon ja ihmisen toiminnan seurauksena.
- Metsäsammalissa etenkin kuparin, nikkelin, kadmiumin ja arseenin pitoisuudet ovat korkeita voimakkaimmin kuormitetuilla alueilla. Kupari-, rauta-, vanadiini-, arseeni- ja elohopeapitoisuudet ovat nousseet. Tämä johtunee tuotantomäärien kasvusta ja esimerkiksi hiukkas- ja pölypäästöistä useista eri lähteistä.
Männyn runkojäkälien perusteella laskettu ilmanpuhtausindeksi ei ole muuttunut keskimäärin kuuden viime vuoden aikana. Indeksi on edelleen alhainen voimakkaimmin kuormitetuilla alueilla.
- Positiivista on myös se, että kestävimmät lajit, kuten sormipaisukarvejäkälä, ovat hieman yleistyneet voimakkaimmin kuormitetuilla alueilla.
- Tulokset viittaavat niin ikään siihen, että pitkään jatkunut humuskerroksen happamoituminen on hidastumassa. Metsäsammalissa taas nikkeli- ja kromipitoisuudet ovat laskeneet, mikä on seurausta ilmansuojeluinvestoinneista ja päästöjen puhdistamisesta, Ilkka Jussila selvittää.
Maarit Kautto

  

Tutkimuksia jatketaan

Metsien bioindikaattoritutkimuksen toimeksiantajina ovat olleet kunnat ja suurimmat teollisuuslaitokset. Kaikkiaan noin 91 000 euron kustannuksiin ovat teollisuuslaitoksista osallistuneet Boliden Harjavalta Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Luvata Oy, Sachtleben Pigments Oy, Fortum Power and Heat Oy, PVO-Lämpövoima Oy, Pori Energia Oy, Suomen Kuitulevy Oy ja Corenso United Oy Ltd.
Porin ympäristöjohtaja Matti Lankiniemi kertoo, että bioindikaattoritutkimusten jatkamisesta on jo sovittu. Nyt saadut tulokset sen sijaan ovat osittain loogisia, osittain hiukan hämmentäviä.
- Olemme sopineet teollisuuslaitosten kanssa, että kokoonnumme vielä yhteen pohtimaan, voidaanko tiettyihin asioihin kohdentaa toimenpiteitä. Suuria ympäristöinvestointeja on toki jo tehty, eivätkä kaikki niistä ole vielä käytössäkään.
- Tarpeen olisi varmasti myös selvitellä ilmastomuutosten vaikutuksia alueen metsien tilaan, Lankiniemi pohtii.

6.3.2009 09:00

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva