Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Ikäihmisten määrä kasvaa, miten toimimme?

Kuva: Ikäihmisten määrä kasvaa, miten toimimme?

Kaupungin päättäjänä toimiminen on haasteellista ja antoisaa työtä. Koen olevani etuoikeutettu monessakin suhteessa. Toisaalta siksi, että monet tuiki tuntemattomat kaupunkilaiset ottavat yhteyttä monissa mielenkiintoisissa ja haastavissa asioissa. Olen näin saanut uusia ystäviä ja myös tutustunut uusiin ihmisiin.

Toisaalta taas siksi, että asioita selvitellessä omakin tiedonhalu kasvaa. Asiat vaativat monenlaista perehtymistä ja selvittelyjä. On tunnustettava, etten iki maailmassa selvittelisi joitakin asioita niin perin juurin, ellen olisi päättäjänä.
Koen asioihin perehtymisen velvollisuudekseni ja samalla oikeudekseni, sillä olenhan saanut niin monen kaupunkilaisen luottamuksen ja ”valtakirjan” hoitaa kaupunkilaisten asioita.

Olen saanut kaupunkilaisilta yhteydenottoja hyvinkin erilaisissa asioissa. Kovin monella on tällä hetkellä huolena se, kuinka hyvin kaupunkimme pystyy tulevaisuudessa vastaamaan ikärakenteen muutoksiin.

Väistämätön tosiasia on se, että vanhusväestö kasvaa ja tarvitsee lisää palveluja. Vanhusväestön määrä kasvaa toisaalta kohoavan keski-iän ja toisaalta suurten ikäluokkien myötä. Ei sovi unohtaa sitä tosiseikkaa, että vanhusväestön määrän lisääntyessä toisaalta työikäinen väestö suhteellisesti vähenee. Eikä myöskään sitä, että koulutetun työvoiman saaminen voi tulevaisuudessa olla yhä haasteellisempaa.

Suomen vanhuspolitiikan keskeisenä tavoitteena on lisätä ikääntyvien ihmisten toimintakykyä ja itsenäisyyttä. Tavoitteen on, että mahdollisimman moni voisi elää omassa kodissaan ja tutussa asuinympäristössään mahdollisimman pitkään. Siksi tarvitaan ennaltaehkäisevää toimintaa.

Kaupungin tulisi kaikin tavoin mahdollistaa ja tukea ikä-ihmisten erilaisia aktiviteetteja, jotta heidän oma toimintakykynsä säilyisi mahdollisimman pitkään. Oman osallisuuden lisääminen on aivan olennaista. Yhtenä esimerkiksi voisi olla ilmaisen osallistumisen mahdollisuus ohjattuihin liikuntaryhmiin.

Hyvin monet ikä-ihmiset ovat aktiivisia osallistujia erilaisiin toimintoihin. Harmittava tosiseikka on kuitenkin myös se, että kaikilla ei ole siihen taloudellisia mahdollisuuksia. Jokaiselle tulisi taata tasavertaiset mahdollisuudet osallistumiseen.

Laitospaikka ei ole aina ikäihmiselle paras vaihtoehto. Suomessa vanhuspalveluita on kehitetty liiaksi sillä painotuksella, että rakennetaan lisää laitospaikkoja. Laitospalveluiden huonona puolena on se, että ne ovat useinkin kalliita tuottaa. Toisena huonona puolena on se, että niillä on taipumus passivoida asiakkaita. Laitostuminen ei varmaankaan ole vieras termi kenellekään. Suomessahan on laitospaikkoja vanhusikäluokkaa kohden eniten maailmassa.

Laitospaikkojen lisääminen on toki joissakin määrin myös tarpeellista, mutta se ei usein ole kuitenkaan perusteltua. Nykyinen palvelurakenne monessa suhteessa on aikansa elänyt ja tarvitaan uusia palvelurakenteita ja prosesseja. Tarvitaan erilaisia ideoita ja erilaisia toimintamalleja.

Tärkeätä on tulevaisuuden ennakointi ja valmius omaksua uusia toimintatapoja sekä uusien toimintamallien rohkea käyttöönotto. Asiakkaiden onnellisuuden ja elämänlaadun näkökulmasta on olemassa laitospaikkoja parempia ratkaisuja.
Nykyisin vanhuspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi jokaisessa kunnassa pitää olla vanhustyön strategia. Tällä katsotaan voitavan turvata ikääntyneiden sosiaaliset oikeudet. Turvataanko sitten oikeasti vai onko siinä liian iso joukko pelkästään paperille asetettuja hienoja tavoitteita?

Lukiessani Porin kaupungin vanhustenhuollon strategiaa vuoteen 2008 osui silmiini joitakin kohtia, joihin tulee reagoida. Kohdat ”tällä hetkellä riittävä” tai ”viime vuosina riittämättömät”, ovat huolestuttavaa luettavaa. Jos tilanne on tällä hetkellä riittävä tai ei ole riittänyt lähivuosinakaan, niin miten sitten pystyisimme vastaamaan niihin tulevaisuudessa?
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuoteen 2020 mennessä yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa Porissa n. 49%. Haasteita siis riittää, mutta nyt, kun vielä ei ole liian myöhäistä, tulee meidän toimia. Toisinaan tuntuu siltä, että ikäihmisten palveluiden turvaaminen ei ole kiinni rahasta vaan halusta ja asioiden arvottamisesta.

Sonja Myllykoski

17.2.2009 09:00

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva