Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Merikotka on tullut takaisin, mutta kottaraisparvet ovat poissa

Kuva: Merikotka on tullut takaisin, mutta kottaraisparvet ovat poissa

Porin Lintutieteellinen yhdistys on tehnyt arvokasta lintujen havainnointi- ja suojelutyötä jo 50 vuotta.

Kuva: Markku Saiha, Kimmo Nuotio, Risto Vilen ja Esko Railo pystyttivät eilen juhlanäyttelyä Luontotalo Arkkiin.

Leutojen talvien ansiosta Porissa ja Satakunnassa talvehtii huomattava määrä sellaisia lintuja, jotka eivät aikaisemmin ole seudulla talvella viihtyneet. Porin Lintutieteellisen yhdistyksen luonnonsuojeluvastaava Kimmo Nuotion mukaan kyse on lähinnä ravinnonsaannista, eli leutoina talvina linnut löytävät luonnosta riittävästi syötävää eikä niillä siksi ole tarvetta lähteä rasittavalle muuttomatkalle.
- Hyvä esimerkki ilmaston lämpenemisen vaikutuksista ovat Porin puistoissa viihtyvät mustavarikset, jotka yleensä muuttavat talveksi etelään ja joiden paluuta pidetään varmana kevään merkkinä. Tänä talvena Porissa on kuitenkin talvehtinut noin 20 mustavarista.
- Tänä talvena on nähty myös paljon erilaisia vesilintuja, mustapääkerttuja, punarintoja ja jopa västäräkkejäkin, Nuotio luettelee.
Porin Lintutieteellinen yhdistys juhlii tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan. Maamme vanhin toimiva lintutieteellinen yhdistys avaa juhlavuotensa kunniaksi tänään Luontotalo Arkissa näyttelyn, jonka tarkoituksena on tuoda esiin vuosikymmenten aikana linnustossa tapahtuneita dramaattisiakin muutoksia.
Ilmaston lämpenemisen lisäksi lintulajien häviämiseen tai yleistymiseen vaikuttavat esimerkiksi maankäytön muutokset ja vesien rehevöityminen. Aktiivisten lintuharrastajien ansioista näitä ilmiöitä on dokumentoitu ja kirjattu muistiin. Pitkältä ajanjaksolta kerättyjä tietoja on voitu käyttää ympäristön tilan muuttumisen arviointiin ja ne ovat vaikuttaneet esimerkiksi suojelualueiden perustamiseen.
Iloisen paluun Satakunnan linnustoon on tehnyt muun muassa merikotka. 1960- ja 70-luvuilla laulujoutsenia nähtiin Satakunnassa vain muuttoaikoina muutamia yksilöitä, nykyään pesiviä pareja on yli 200.
- Uusi lintu Porin seudulla on satakieli, jonka ihmeellisen liverryksen kuuleminen tuntuu tänä päivänä tuiki tavalliselta. Ensimmäinen satakieli havaittiin kuitenkin Porin Kivinissä vasta vuonna 1961, lintutieteellisen yhdistyksen jäsen, valokuvaaja Markku Saiha juttelee.
Ympäristön muutokset ovat kasvattaneet rajusti esimerkiksi merimetsokantaa. Toisaalta taas monet peltolinnut, kuten kuovi, ovat katoamassa ja suuret kottaraisparvet ovat poissa. Taantumassa on myös varpusten määrä.
1950- ja 60-luvuilla suokukko oli Porissakin varsin tavallinen, mutta nyt sen pesimäkanta on hävinnyt. Maailmanlaajuisesti uhanalainen lapasotka on niin ikään lähivuosina häviämässä myös Selkämeren saaristosta.
- 1950-luvulla lapasotkia nähtiin Selkämeren saaristossa satoja, nyt siellä on havaittu pari kolme pesivää paria. Merkittävästi taantunut on myös keltavästäräkkien pesimäkanta.
Kimmo Nuotio korostaa, että ympäristön muuttuminen tai lintulajien uhanalaisuus ei ole pelkästään Porin, Satakunnan tai Suomen asia, vaan ilmiöitä on tarkasteltava laajemmin Euroopan ja koko maailman mittakaavassa. Jotkut Suomesta vähentyneet lajit viihtyvät hyvin muualla tai päinvastoin.
- Esimerkkinä kaulushaikara, joka on meillä lisääntynyt huomattavasti rantojen ruovikoitumisen ansiosta, mutta Euroopassa taantunut. Englannissa istutetaan ruovikoita rannoille, jotta kaulushaikarakantaa saataisiin elvytettyä.

Ei ollut sattumaa, että lintuharrastajien yhdistystoiminta alkoi 50 vuotta sitten nimenomaan Porissa. Ovathan Yyteri, Kokemäenjoen suisto, Preiviikinlahti ja monet muut meille tutut paikat valtakunnallisesti ainutlaatuisia lintualueita.
Porin Lintutieteellisessä yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 400 jäsentä. Yhdistys on myös valtakunnallisen lintuharrastajien kattojärjestön Birdlife Suomen perustajajäsen.
Juhlavuonnaan Porin Lintutieteellinen yhdistys aikoo järjestää useita yleisötapahtumia ja opastettuja linturetkiä. Tänään avataan myös uudet nettisivut, joiden kautta lintujen ystävillä on mahdollisuus saada runsaasti tietoa harrastuksesta ja Satakunnassa esiintyvistä lintulajeista. Sivut löytyvät osoitteesta www.satakunnanlinnut.fi.
Sivuilta pääsee myös Tiira-tietokantaan, jonne lintuharrastajat voivat ilmoittaa tekemistään lintuhavainnoista. Vuonna 2007 Porin Lintutieteellisen yhdistyksen havaintojenkeruualueelta havaintoja ilmoitti yhteensä 401 henkilöä kaikkiaan reilut 58 000 kappaletta. Eniten havaintoja ilmoitettiin Porista, miltei 30 000.
Viime vuonna lintuhavaintoja ilmoitettiin peräti 70 000. Esimerkiksi kurkihavainnoista ilmoituksia teki 170 henkilöä. Suurin kurkimäärä nähtiin syysmuuton aikaan 25.9.2008 Ulvilassa eli yhteensä 5 185 yksilöä. Kurkia muuttaa syksyn mittaan Satakunnan yli etelään yhteensä noin 30 000.
- Satakunnassa on paljon innokkaita lintuharrastajia. Kaikki havainnot ovat tervetulleita, sillä emme tällä hetkellä voi tietää, kuinka tärkeitä ne ovat. Lintutieteen ja tutkimuksen kannalta katsoen tarvitaan aina tietoja pidemmältä aikajaksolta, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä.
- Esimerkiksi 50 vuotta sitten muistiin kirjatut, mitättömiltäkin tuntuneet lintuhavainnot, ovat olleet tärkeä perusta tämän päivän tutkimuksille, Kimmo Nuotio muistuttaa.
Maarit Kautto

 

Maailmanlaajuista suojelutyötä

Satakunnassa on kuusi kansainvälisesti merkittävää lintualuetta: Koskeljärvi-Vaaljärvi-Pitkäjärvi Eurassa, Puurijärvi-Isosuo Kokemäellä ja Huittisissa, Köyliönjärvi-Pyhäjärvi Köyliössä ja Säkylässä, Oura-Enskeri Merikarvialla ja Porissa, Porin lintuvedet ja rannikko sekä Rauman-Luvian saaristo.
Näillä alueilla on maailmanlaajuista merkitystä lintujen suojelulle, sillä ne ovat arvokkaita lintujen pesimä-, levähtämis- ja/tai talvehtimisalueita ja samalla ne ovat myös tärkeitä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta.
Maailmanlaajuiseen merkittävien lintualueiden verkostoon kuuluu noin 10 000 aluetta ja määrä kasvaa edelleen. Koko Suomessa kansainvälisesti tärkeitä lintualueita on 96.
Porin lintuvedet on 154 neliökilometrin laajuinen vesialue, joka yhdistää toisiinsa Kokemäenjoen suiston, Preiviikinlahden ja Viasvedenlahden. Alueeseen kuuluvat myös Ahlaisten lintuvedet.
Maailmanlaajuisesti tärkeä tämä alue on siksi, että sinne kerääntyy muuttoaikaan säännöllisesti levähtämään vähintään yksi prosentti Etelä-Suomen kautta muuttavista laulujoutsenista (raja-arvo 660) ja telkistä (raja-arvo 3900)
Euroopan laajuisesti tärkeäksi lintualueeksi Porin lintuvedet määritellään, koska säännöllisesti muutolla levähtävien tavien (raja-arvo 4000) ja räyskien (raja-arvo 50) määrä. Kalalokkien pesimäalueena (900 pesivää paria) Porin lintuvedet kuuluu Euroopan sadan merkittävimmän joukkoon.

Porin Lintutieteellinen yhdistys on puolen vuosisadan toimintansa aikana tehnyt arvokasta lintujen suojelutyötä. Osa tätä työtä ovat olleet mittavat lintujen elinympäristön hoitotalkoot esimerkiksi Fleiviikin, Etelärannan ja Yyterin rantaniityillä.
Yhdistyksen ylläpitämä lintuasema toimii Säpin majakan vieressä vanhassa majakanvartijoiden rakennuksessa. Suomen toiseksi vanhin lintuasema on perustettu 1959.
Lintujen rengastaminen on tarkkailun ohella oleellinen osa lintuaseman toimintaa. Rengastuksen avulla saadaan tietoa esimerkiksi lintujen muuttoreiteistä, iästä ja kuolinsyistä ja samalla toiminta edistää myös lintujen suojelua.
Säpissä on 50 vuoden aikana rengastettu 255 192 lintua ja 192 lintulajia. Säpissä rengastetuista linnuista on tullut noin 3 500 löytöä, joista ulkomailta 1 400. Löydöistä osa on muuttoreittien varrelta, osa talvehtimisalueilta.
Säpin erikoisuutta ovat kahlaajien monipuolisuus ja erilaisten itäisten ja kaakkoisten harvinaisuuksien runsaus. Listalta löytyvät muun muassa iso-, mongolian-, taiga- ja nummikirvinen, sitruunavästäräkki, taigarautiainen, etelänsatakieli, sinipyrstö, mustapäätasku ja rusorintakerttu.
Eräiden vaelluslintujen esiintymisessä Säppi on omaa luokkaansa. Parhaimpina vaellussyksyinä käpytikkoja on saatu verkoista yli 1000 yksilöä ja sama rajapyykki on ylittynyt myös puukiipijän ja pyrstötiaisen kohdalla.
Maarit Kautto

9.1.2009 09:10

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva