Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Porin perusturvakeskus aloittaa toimintansa vuoden alussa

Kuva: Porin perusturvakeskus aloittaa toimintansa vuoden alussa

Avohoidon ja lähipalveluiden kehittäminen ovat avainasemassa uudessa Porin perusturvakeskuksessa, joka aloittaa toimintansa vuoden 2009 alussa. Perusturvakeskus muodostetaan yhdistämällä sosiaali- ja terveyspalvelut yhdeksi organisaatioksi.

Kuva: Perusturvakeskuksen johtoa: hoiva-, hoito- ja sairaalapalveluiden johtaja Matti Kukola (vasemmalla), perusturvajohtaja Terttu Nordman, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Ritva Välimäki, terveyspalveluiden johtaja Esko Karra ja sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Jarmo Viljanen.

Perusturvatoimen Porin mallia on suunniteltu ja hiottu vuoden 2007 lopulta lähtien ja nyt ollaan loppusuoralla. Palvelualueet on muodostettu ja niiden uudet vastuuhenkilöt on pääosin jo valittu. Organisaatiosta ja johtamisjärjestelmästä määrätään tarkemmin toimintasäännössä, joka tulee Porin kaupunginhallituksen käsittelyyn 1. joulukuuta.
Perusturvakeskus työllistää kaikkiaan lähes 3 000 ihmistä ja se nielee noin 40 prosenttia Porin kaupungin koko talousarviosta. Ylintä päätösvaltaa käyttää luottamushenkilöistä koostuva perusturvalautakunta. Perusturvakeskusta johtaa perusturvajohtaja. Tähän virkaan on valittu nykyisin Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymää johtava Terttu Nordman.
Nordmanin mukaan ensi vuosi tulee olemaan Porin sosiaali- ja terveyspalveluiden historian mullistavin.
- Kaksi isoa organisaatiota yhdistetään, toteutetaan Porin ja Noormarkun kuntaliitos, muodostetaan perusturvan yhteistoiminta-alue ja lisäksi tulossa on vielä uusi terveydenhuoltolaki, Nordman luetteli. Hän korosti, että suurimpana haasteena on saattaa iso perusturvakokonaisuus kaupunkilaisille todeksi ja saada hyvä kehitys näkymään palveluissa.
Palvelukaupunginjohtaja Aulis Laaksosen mukaan perusturvakeskuksen toimintaa on suunniteltu palvelutyöryhmissä, joissa on ollut jäseniä sekä työntekijä- että esimiestasolta.
- Suurimmalla osalla nykyisen sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä perustyö jatkuu entisellään, samoin työpaikka, työkaverit ja esimiehet säilyvät.
- Henkilöille, joita muutos erityisesti koskee, on järjestetty informaatiotilaisuuksia ja koulutusta. He ovat voineet myös osallistua suunnittelutyöhön palvelutyöryhmien kautta, Laaksonen selvitti.
Kehittämispäällikkö Henna Lempiäinen kertoi, että uuden perusturvakeskuksen palveluista tehdään esite, joka jaetaan kuntalaisille tammikuussa. Myös internetsivut uusitaan niin, että kaikki palvelut kootaan saman katon alle.
Maarit Kautto

 

Neljä isoa palvelualuetta

Perusturvakeskuksen neljä palvelualuetta tulevat olemaan päivähoito ja varhaiskasvatus, sosiaali- ja perhepalvelut, terveyspalvelut ja hoiva-, hoito- ja sairaalapalvelut.
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluvat päiväkodit, ryhmäpäiväkodit ja perhepäivähoitajat. Kyseessä on perusturvakeskuksen toiseksi suurin yksikkö, joka työllistää yli 500 ihmistä. Yksikön palvelujohtajana toimii Ritva Välimäki.
Sosiaali- ja perhepalveluita luotsaa Jarmo Viljanen. Tähän palvelualueeseen kuuluvat muun muassa lastensuojelu, perheneuvola, sosiaalipäivystys, aikuissosiaalityö, työllistäminen, maahanmuuttajapalvelut, toimeentulotuki ja vammaispalvelut. Työntekijöitä on noin 300.
- Aikuissosiaalityön sisällä me siirrymme tiimityöskentelyyn, eli lapsiperhetiimiin, nuorten tiimiin ja aikuisten tiimiin. Nuorten tiimi vastaa alle 25-vuotiaista, joilla ei ole perhettä ja aikuisten tiimi taas yli 25-vuotiaista perheettömistä.
- Lapsiperhetiimiin saamme merkittävästi lisää resursseja, kun neljä kodinhoitajaa siirtyy perhetyöntekijöiksi. He tukevat perheitä kasvatustyössä ja opastavat arjen askareissa. Tämä on maksutonta, konkreettista ja ennaltaehkäisevää lastensuojelu- ja perhetyötä, Viljanen selvitti.
Uutta on myös se, että lähiöiden asukastuvat siirtyvät sosiaali- ja perhepalveluiden työllisyysyksikön alaisuuteen.
Terveyspalveluiden palvelujohtajaksi on valittu Esko Karra. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat avosairaanhoito ja -terveydenhoito, päivystys, terveyden edistäminen, suun terveydenhuolto sekä psykososiaaliset palvelut, joita ovat avomielenterveystyö, päihdetyö ja asumispalvelut.
- Tämän palvelualueen henkilökuntamäärä on noin 310. Toimipisteitä on yli 80.
- Merkittävin muutos tulee olemaan psykososiaalisten palvelujen keskittäminen ja sitä kautta lisäresurssien saaminen. Toiveissa on saada myös sairaanhoitopiirin työntekijöitä kaupungin organisaatioon. Haasteena on psykososiaalisen tuen saaminen osaksi lähipalveluita, Karra summasi.
Terveyspalveluiden puolellakin panostetaan perhetyöhön, sillä neuvoloihin saadaan neljä perhetyöntekijää. Yksi perhetyöntekijä on työskennellyt kokeiluna Pohjois-Porin neuvolan yhteydessä ja kokemus on ollut niin positiivinen, että tehtävään palkataan kolme henkilöä lisää.
Hoiva-, hoito- ja sairaalapalveluiden palvelualueesta vastaa vs. terveysjohtaja Matti Kukola, kunnes virka saadaan täytetyksi. Tähän palvelukokonaisuuteen kuuluvat kaupunginsairaala vuodeosastoineen ja poliklinikoineen, kotihoito, kotisairaala, vanhusten tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit, vuodeosastot, lääketieteelliset tukipalvelut ja kuntoutus.
Hoiva-, hoito- ja sairaalapalveluiden palvelualue on perusturvakeskuksen suurin, se työllistää noin 1040 henkeä. Tavoitteena on avohoitopalveluiden kehittäminen niin, että laitospaikkojen käyttöä pystyttäisiin vähentämään. Kotihoidon osalta kehitettävää on etenkin ilta- ja yöaikaisissa palveluissa.

Poriin neljä lähipalvelukeskusta, Noormarkkuun yksi

Palvelukaupunginjohtaja Aulis Laaksosen mukaan pääterveysaseman remontista tehdään nyt uusi suunnitelma, joka tukee perusturvakeskuksen toimintaa.
Suunnitelmat kiirehtivät myös Länsi-Porin monitoimitalon rakentamista, sillä tältä alueelta puuttuu lähipalvelukeskukselle sopiva tila. Oma lähipalvelukeskus olisi rakennettava myös Itä-Poriin.
- Keskustan asukkaiden palvelujen osalta Otavankadun rooli tulee vahvistumaan.
- Pohjois-Porissa meillä on hyvät tilat, samoin Pihlavassa on uusi terveysasema. Noormarkussa, joka liittyy Poriin 2010 alussa, on hyvä terveyskeskus, jonka toimintaa hiukan isommankin alueen lähipalvelukeskuksena tullaan kehittämään.
Ihan kaikilla Porin alueilla ei siis alkuvaiheessa tule olemaan omaa, fyysistä lähipalvelukeskusrakennusta, mutta perusturvakeskuksen toimintamalli rakennetaan niin, että tietyt henkilöt vastaavat tietyn alueen palveluista.
- Tavoitteena on, että Porissa tulee olemaan neljä lähipalvelukeskusta, Noormarkussa on se viides ja mahdollisesti kuudes Ulvilassa. Porin yhteistoiminta-alueessa ulvilalaiset saisivat palvelunsa siis edelleen Ulvilassa, Laaksonen kiteytti.

28.11.2008 09:12

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva