Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Kiireellisten sijoitusten määrä lähes kaksinkertaistunut Porissa

Kuva: Kiireellisten sijoitusten määrä lähes kaksinkertaistunut Porissa

Lasten ja nuorten kiireellisten huostaanottojen, eli uuden lastensuojelulain mukaisten kiireellisten sijoitusten määrä on lähes kaksinkertaistunut Porissa kuluvan vuoden aikana. Tänä vuonna kiireellisiä sijoituksia on tehty jo 96, kun niitä viime vuonna oli 55. Pitkäaikaisten huostaanottojen määrä sen sijaan ei ole noussut, tänä vuonna niitä on kirjattu seitsemän.

Lapsen tai nuoren kiireelliseen sijoitukseen joudutaan turvautumaan lyhytaikaisessa, akuutissa kriisitilanteessa. Kun kriisi on lauennut, lapsi tai nuori useimmiten palaa takaisin omaan kotiinsa. Perheen kanssa yhdessä ryhdytään sitten miettimään, minkälaisia tukitoimia tarvitaan, jotta normaali arkielämä saataisiin sujumaan.
- Tavallisin syy lapsen tai nuoren kiireelliseen sijoitukseen on vanhempien runsas päihteiden käyttö ja sen aiheuttamat kärjistyneet tilanteet kotona. Syynä voi myös olla lapsen oma päihteiden käyttö tai rikosten tekeminen.
- Yhä useammin kiireellisen sijoituksen taustalla on lapsen tai nuoren itsetuhoista käyttäytymistä ja mielenterveydellisiä ongelmia, kuvailee toimistopäällikkö Heidi Kuusinen-Immonen Porin sosiaalikeskuksesta.
Kiireellisten sijoitusten määrän kasvu niin Porissa kuin valtakunnallisestikin kertoo karua kieltään siitä, että suomalaisissa lapsiperheissä ei voida hyvin. Pahoinvoinnin taustalla on perheiden rikkonaisuutta, päihteiden käyttöä, työttömyyttä, taloudellisia ongelmia, väkivaltaa. Kun vanhemmilta on vanhemmuus hukassa, lapset ja nuoret oireilevat.
Muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton uusi pääsihteeri Mirjam Kalland on ilmaissut huolensa siitä, että peruspalvelujen mureneminen on vakava uhka lasten hyvinvoinnille. Lapsiperheiden tarvitsemien palvelujen ja etuuksien on annettu heikentyä liian kauan: esimerkiksi käyntikertoja neuvoloissa on harvennettu, koulujen oppilashuoltohenkilöstöä on liian vähän ja perheneuvoloihin on monissa kunnissa pitkät jonot. Perheiden kotipalvelua on saatavissa vain äärimmäisissä tapauksissa.
Kallandin mukaan perheet jäävät nyt ilman varhaista tukea ja ongelmat pääsevät vaikeutumaan ja kasautumaan. Vähäisistä voimavaroista kuluu koko ajan suurempi osa korjaavaan työhön. 


Heidi Kuusinen-Immosen mukaan ilmoituksia lasten ja nuorten vaikeuksista kotona tulee jonkin verran perheen ulkopuolisilta henkilöiltä, mutta myös vuonna 2007 aloitettu Satakunnan maakunnallinen sosiaalipäivystys on osoittanut tarpeellisuutensa. Esimerkiksi tänä vuonna sosiaalipäivystys on puuttunut 52 kertaa lasta tai nuorta koskevaan akuuttiin kriisitilanteeseen.
Sosiaalipäivystäjät tekevät yhteistyötä poliisin kanssa ja heidän pävystysyksikkönsä sijaitsee Porin poliisilaitoksen tiloissa. Toiminnan käytännön toteutuksesta ja organisoinnista vastaa Porin sosiaalitoimi.
- On hyvä asia, että perheillä on mahdollisuus saada apua virka-ajan ulkopuolellakin. Näin tukitoimet pyörähtävät alulle mahdollisimman nopeasti.
Kun lastensuojeluilmoitus saapuu, virka-aikainen lastensuojelun päivystävä sosiaalityöntekijä arvioi, onko välitöntä puuttumisen tarvetta ja jos on, tilanteeseen puututaan heti. Jos tarvetta välittömään puuttumiseen ei ole, on uuden lastensuojelulain mukaan tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa päätös siitä, ryhdytäänkö perheelle laatimaan lastensuojelutarpeen selvitystä.  Jos selvitys katsotaan tarpeelliseksi, sen tulee valmistua kolmen kuukauden kuluessa.

Vuoden alussa voimaan astunut uusi lastensuojelulaki velvoittaa kuntia tekemään lastensuojelusuunnitelman. Porissakin tämä työ on käynnissä ja suunnitelma valmistuu ensi vuoden aikana. Päämääränä on, että ongelmiin pystytään puuttumaan riittävän varhain, jotta ne eivät koskaan pääsisi kärjistymään korjaavan lastensuojelun asteelle.
- Tarkoituksena on, että lastensuojelu opitaan näkemään kaikkien hallintokuntien yhteisenä asiana. Neuvolat, päiväkodit, koulut, perusterveydenhuolto - näiden kaikkien yhteistyöllä pystytään perheiden ongelmiin puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
- Lastensuojelusuunnitelmaa varten kartoitetaan kaupungin lapsiperheiden nykytilanne ja sen jälkeen kirjataan käytännön toimenpiteitä. Suunnitelma viedään valtuuston hyväksyttäväksi ja tarvittavien toimenpiteiden tulisi näkyä talousarviossa, Kuusinen-Immonen kiteyttää.
Maarit Kautto

25.11.2008 09:13

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva