Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

”Erikseen olemme heikompia kuin yhdessä”

Kuva: ”Erikseen olemme heikompia kuin yhdessä”

Noormarkun ja Pomarkun liitos: Ei merkittävää taloudellista hyötyä, mutta painoarvo yhteistyöneuvotteluissa kasvaisi.

”Erikseen olemme heikompia kuin yhdessä”. Lauseeseen kiteytyy maanantaina julkistetun Noormarkun ja Pomarkun kuntaliitosselvityksen sanoma.

Liitossopimusluonnoksen mukaan Markut voisivat yhdistyä 2010 alussa siten, että molemmat nykyiset kunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi kunta, jonka nimi on Noormarkku. Vaakunasta päättäisi valtuusto.

Tavoitteena on, että uusi kunta täyttäisi terveen talouden kriteerit lähivuosina kunnallisveroprosentilla 19,5. Tämän veroprosenttitavoitteen saavuttaminen olisi kuitenkin varsin haasteellinen tehtävä ja edellyttäisi muun muassa henkilöstön riittävää vähenemistä eläköitymisen myötä. 

Yhdistymisavustus vuosille 2010-2012 olisi yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Avustussumman yksityiskohtaista jakoa ei sopimusluonnoksessa ole määritelty, vaan se olisi tarkoitus käyttää uuden kunnan toiminnan kehittämiseen ja talouden tasapainon vahvistamiseen.

Pomarkun kunnanjohtajan Eero Mattssonin mukaan mediassa on jo kovasti ehditty ottaa kantaa kahden Markun liitokseen, vaikka selvityksen tuloksia ei olekaan ollut käytettävissä.

- Kun asiakirjoja lukee tarkasti, löytyvät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset liitokselle. Lähtökohdat tietenkin ovat aivan erilaiset kuin Noormarkku-Pori -liitoksessa. Kaikki riippuu siitä, mitä halutaan painottaa; lähellä pysyvää päätösvaltaa vai taloudellisia seikkoja, Mattsson summaa.

Markkujen liitoksen uskotaan tuovan lisää painoarvoa esimerkiksi yhteistyöalueneuvotteluihin. Myös uuden kunnan myönteisen tunnettavuuden uskotaan kasvavan. Plussapuoliin kuuluu sekin, että kuntalaisten valinnanmahdollisuudet palvelujen suhteen kasvavat. 

Noormarkun ja Pomarkun yhdistymistä on kuvattu kahden köyhän liitoksi. Selvitystyön ulkopuolisena asiantuntijana toimineen Audiator Kehittämispalvelujen mukaan molempien kuntien taloudellinen asema onkin liitoshetkellä tukala: liitos tekisi palvelurakenteiden karsimisen joustavammaksi ja edessä olevan väistämättömän saneerausprojektin kuntalaisten kannalta siedettävämmäksi.

Aivan ensi töikseen uudessa kunnassa jouduttaisiinkin talouden tasapainottamissopimuksen 2010-2013 laatimistyöhön.
Varsinaisia taloudellisia säästöjä liitos voisi tuoda lähes pelkästään henkilöstön eläköitymisen kautta ja hallinnon sekä tukipalvelujen päällekkäisyyksien karsimisella. Rakenteellisissa toimintakustannuksissa olisi mahdollista saavuttaa vuoteen 2017 mennessä reilun miljoonan euron alenema.

Eläköitymistä voitaisiin käyttää hyväksi erityisesti yleishallinnossa, teknisellä sektorilla ja sivistystoimessa. Toisaalta taas väestön ikääntyminen tuo paineita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, eikä näillä sektoreilla olisi varaa vähentää työntekijöitä.
Noormarkku ja Pomarkku ovat molemmat mukana Porin seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen muodostamisprosessissa, mutta tämän muutoksen mukanaan tuomia taloudellisia vaikutuksia on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Parhaimmillaan järjestelyt voivat hillitä kustannusten kasvua.

Karua kieltään puhuvat myös muut selvityksen arviot: uuden kunnan vuosikate ei kattaisi nettoinvestointeja ja lainakanta pysyisi lähivuosina edelleen yli maan keskiarvon. Kumulatiivinen alijäämä laskisi liitoksen jälkeen, eikä uusi kunta enää ylittäisi kriisikunnan raja-arvoja, mutta liitoskaan ei poistaisi alijäämää.

Uuden kunnan investointitasoksi on laskelmissa arvioitu keskimäärin noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Noormarkun ja Pomarkun yhteen kerätyt investointitarpeet ovat kuitenkin tällä hetkellä vuosina 2010-2014 noin 10,5 miljoonaa euroa, eli noin 2,1 miljoonaan vuodessa.

Rahaa tarvitaan muun muassa jätevesiviemäröintien laajennuksiin, liikenneväyliin, katujen päällystykseen, Pomarkun kunnan asuinkiinteistöjen peruskorjauksiin, aluelämpölaitoksen ja verkoston rakentamiseen, Noormarkun päivätoimintakeskuksen muuttamiseen palveluasunnoiksi ja Noormarkun urheilutalon peruskorjaukseen.

Maarit Kautto

21.10.2008 08:53

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko äänestää kevään eduskuntavaaleissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva