Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Eurajoki siirtymässä terveydenhuollossa ostopalveluihin

Eurajoen kunta järjestää ensi vuoden alusta alkaen kaksi seuraavaa vuotta perusterveydenhuollon palvelut itse. Kunnassa päädyttiin tähän Rauman kansanterveystyön purkautuessa ja Rauman kaupungin tarjottua palveluja Eurajoelle isäntäkuntamallin pohjalta.

 

Käytännössä lääkäripalvelut tulevat niin kuin nytkin, MedOne-lääkäripalveluyhtiöltä.

Nyt kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi sopimusta, jonka mukaan MedOnen henkilöstö huolehtisi Eurajoen koko perusterveydenhuollosta.

Eurajoella tarjottavien perusterveydenhuollon palveluihin uudella järjestelyllä ei olisi vaikutuksia. MedOne tarjoaisi jatkossa eurajokilaisille hammaslääkäripalvelut, neuvolatoiminnan, kouluterveydenhuollon, kotisairaanhoidon, terveyskeskuspalvelut ja uutena toimintona työterveyshuollon kunnan henkilöstölle.

Laboratorionäytteiden ottaminen tapahtuisi kuten nytkin Eurajoella, samoin röntgenpalvelut Satakunnan sairaanhoitopiirin toimesta, joko Raumalla tai Porissa.

Suurin muutos asiakkaille on tulossa siitä, että virka-ajan ulkopuolella tapahtuva päivystys siirtynee Poriin.
Sopimus edellyttää, että Eurajoella on tarjolla kahden ja puolen lääkärin työpanos.

MedOnen lisäksi kunta tulee esityksen mukaan ostamaan palveluja useilta eri tahoilta, jotta kustannustehokkuus varmistetaan.
Peruspalvelut tulevat lähipalveluna MedOne Oy:ltä ja yhteistyössä Keski-Satakunnan Terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Vuodeosasto ja vanhustenhuolto toteutetaan kunnan omana toimintana Jokisimpukassa. Tukipalvelut hankitaan sairaanhoitopiiriltä ja osa palveluista ostetaan muilta palveluntuottajilta.

Eurajoen kunnan ottaessa perusterveydenhuollon järjestämisvastuun itselleen järjestetään terveyskeskusvuodeosastopaikat Palvelukeskus Jokisimpukkaan.

Lisäksi vanhainkodin lyhytaikaishoidon paikkoja lisätään, jotta palvelujen saatavuus voidaan turvata.

Tämä edellyttää, että kunnan ensi vuoden talousarvioon varataan rahoitus kahdeksan terveyskeskusvuodeosastopaikan ja viiden tilapäishoidon paikkojen käyttöön ottamiseen. 

Vuodeosaston toiminta edellyttää vähintään viittä uutta sairaanhoitajaa. Sen lisäksi suurta kuormitusta ja tilapäisiä poissaoloja korvaamaan tarvitaan 1 vakituinen varahenkilö ja määrärahaa tilapäisten hoitajien palkkaukseen.

Vanhainkodin henkilöstömäärää tulee lisätä kahdella sairaanhoitajalla, jotta viiden lisäpaikan käyttöönotto mahdollistuu.
Näin ollen kyseeseen tulee 7 uuden sairaanhoitajan palkkaaminen. Varahenkilö palkattaisiin määräaikaisesti, jotta saadaan kokemusta yksikön toiminnasta ja käyttöasteesta.

Vanhainkodin kokonaishoitajamäärä vastaisi silloin 19,2 hoitajan työpanosta, mikä tekisi 0,6 hoitajaa asiakasta kohti.

Jouko Veijonaho

16.10.2008 09:00

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva