Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Etsitään johtajia määrä-aikaiseen työsuhteeseen

Kuva: Etsitään johtajia määrä-aikaiseen työsuhteeseen

Jäsennellessäni kunnallisia luottamustehtäviä olen viimeksi pohtinut poliittista johtajuutta. Kaksiportaisessa järjestelmässämme viranhaltijat ovat alansa asiantuntijoita. Luottamushenkilöt edustavat maallikkoja. Kunnallispolitiikassa luottamushenkilöistä johtajiksi voidaan luokitella ainakin valtuuston, hallituksien ja lautakuntien puheenjohtajat.

Mielestäni myös muut luottamushenkilöt päätöksiä ja linjauksia tekevinä toimijoina ovat poliittisia johtajia. Jokaisella luottamushenkilöllä tulisikin siis olla hyvät johtamisen perustaidot. Hyvä johtajahan hallitsee strategia-ajattelun eli kykenee ajattelemaan kokonaisuutta, näkee pitkälle tulevaisuuteen ja osaa katsoa myös taakseen sekä sivuilleen.
Hyvä johtaja ei jää kyvyttömäksi yllättävissäkään tilanteissa.

Strategia-ajattelun mukaisesti johtajan tulisi tuntea kokonaisvastuu neljästä näkökulmasta: asiakkaat, henkilöstö, prosessit ja talous. On tutkittu, että vain yksi kymmenestä strategiasta toteutuu kuntaorganisaatioissa.

Syitä on monia. Yksi syy on poliitikon rooli. Poliitikko toimii strategian laatijana ja hyväksyjänä. Poliitikko voi kuitenkin kumota hyväksytyn strategian myöhemmin ajaessaan jotain tiettyä asiaa.

Tilaaja-tuottaja –malli on yksi tapa hakea ratkaisua tähän. Siinä luottamushenkilöt vastaavat selvästi palvelun tilaamisesta ja kunnan työntekijät sen tuottamisesta.

Vaalien lähestyessä keskusteluun on jälleen noussut kaupungin työntekijän osallistuminen kunnallispolitiikkaan. Olen itse Rauman kaupungin työntekijä. Olen monesti miettinyt kaksoisrooliani.

Kuulin televisiosta keskustelun, jossa kaupunginjohtajat arvioivat tällaisen henkilön osallistumista päätöksentekoon. Keskustelusta nousi suuri viisaus.

Kaupungin työntekijän jääviys osallistua kunnallispolitiikkaan riippuu kyseisen henkilön tavasta tehdä politiikkaa. Jos työntekijä lähtee mukaan politiikkaan ainoastaan oman työpaikkansa edunvalvojaksi, ei malli ole toimiva. Sen sijaan työntekijän kyetessä nousemaan sammakkoperspektiivistä lintuperspektiiviin ajamaan koko kaupungin asiaa, ei kaksoisrooli ole ongelma.

Uskon asian olevan juuri näin. Kuitenkaan oman puolueen ei kannata unohtaa joukossaan olevaa ”asiantuntijaa”, joka tarvittaessa osaa tuoda muitakin kuin johtavien viranhaltijoiden ajatuksia esiin.

Jääviys-kysymys koskee kaupungin omien viranhaltijoiden ohella paikkakunnalla toimivien isojen yritysten johtajia.
Monelle nouseekin mieleen ajatus, voiko kunnallispolitiikassa toimia ainoastaan eläkkeellä tai työttömänä oleva? Puolueilla on yhä enemmän vaikeuksia saada uusia ehdokkaita mukaan. Jos media nostaa ylikorostetusti esiin esteet kunnallispolitiikassa toimimiselle, jää yhä useampi asiasta kiinnostunut jääviyden pelossa asettumatta ehdolle.

Valveutunut vaikuttaja tietää kyllä, milloin hän on jäävi jotakin asiaa päättämään. Jos poliitikko ei itse asiaa ymmärrä, viranhaltijat ja ainakin toisten puolueiden edustajat osaavat nostaa mahdollisen jääviyden tarvittaessa esiin.

Monella kaupungilla, myös Raumalla, on suurena haasteena miettiä korkeimpien poliittisten puheenjohtajuuksien tuomaa työmäärää suhteessa tehtävän sivutoimisuuteen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajuutta harva kykenee hoitamaan oman työnsä ohessa. Kukaan ei varmastikaan ole valmis irtisanoutumaan työstään johtaakseen kulukorvauksella kaupunkia.

Tällaisten ristiriitaisuuksien vuoksi jotkut kaupungit ovat jo tarttuneet haasteeseen ja järjestäneet toimintojaan uudestaan. Pormestarimalli ja palkallinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ovat esimerkkejä syntyneistä ratkaisuista.

On tärkeää uudistaa kunnallista luottamushenkilöjärjestelmää niin, että kaikilla on mahdollisuus hoitaa tehtävää. Poliittisen johtajuuden huippupaikkaa tulee arvostaa sen vastuuta vastaavalla tavalla. Sillä jos johtajuutta ei ota henkilö, jolle se on demokraattisesti annettu, sen ottaa joku muu.

Vaalityö on ympäri Satakuntaa alkamassa. Muistakaamme olla iloisina, kuuntelevina ja positiivisina mukana vaalityössä.
Meidän ei tarvitse nostaa itseämme mollaamalla muita, sillä yleensä se vain alentaa omaa asemaamme. Meidän tulee luottaa itseemme ja puolueeseemme.

Ennen kaikkea meillä tulee olla rohkeita ajatuksia ja aatteemme mukaista solidaarisuutta vaaliohjelmassamme. Sellaisia johtajia kuntalaiset kaipaavat.

Kristiina Salonen

12.9.2008 09:00

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva