Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Rauman valtuutetut pääosin tyytyväisiä toimintaansa

Neljän vuoden takaiseen kyselyyn verrattaessa Rauman valtuutettujen usko omiin samoin kuin valtuustoryhmien vaikuttamismahdollisuuksiin on noussut. Hyvinä tai erittäin hyvinä omia vaikuttamismahdollisuuksiaan piti 50 prosenttia vastaajista ja valtuustoryhmän vaikutusmahdollisuuksia 73 prosenttia.

 

Koko valtuuston vaikuttamismahdollisuuden koki hyviksi tai erittäin hyviksi 67 prosenttia valtuutetuista.
Valtuutetut arvioivat yhteistyön parantuneen erityisesti johtavien luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden välillä, minkä katsoi sujuvan hyvin tai erittäin hyvin 73 prosenttia vastaajista. Selkeä ero aiempaan verrattuna oli arvio kunnan johdon ja henkilöstön välisen yhteistyön parantumisesta. Yhteistyön katsoi sujuvan hyvin tai erittäin hyvin puolet vastaajista. Aiemmin tätä mieltä oli vain neljäsosa vastaajista.
Huonompaan suuntaan yhteistyön katsottiin menneen kunnan ja naapurikuntien sekä kunnan ja kuntayhtymien välillä.

Jonkin verran kehittämisen varaa valtuutettujen mielestä olisi siinä, miten tulisi huolehtia asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista kunnassa.

Valtuutetut arvioivat myös, sen miten valtuusto oli onnistunut työskentelyssään. Erityisesti onnistumisia nähtiin talouden hyvässä hallinnassa, kouluverkkoratkaisuissa ja kuntaliitosasioissa. Myös keskustan kehittämisessä, erityisesti torin muutoksissa valtuutetut kokivat onnistuneensa.

Tyytymättömimpiä sen sijaan oltiin omakotitonttien ja tonttitarjonnan suhteen. Epäonnistumista koettiin myös siinä, ettei muuttotappiota oltu pystytty kääntämään väestön kasvuluvuiksi. Myös vetovoimaisuuteen vaikuttamisen ja imagon noston kohdalla koettiin epäonnistumista. Vaikutusmahdollisuudet Rauman aluesairaalan asioihin koettiin liian pieniksi ja erikoissairaanhoidon ote liian vahvaksi. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyön eteenpäin vieminen koettiin myös epäonnistuneen.

Jouko Veijonaho

27.5.2008 09:00

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva