Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Satakuntalaisten pk-yritysten kasvuhakuisuus lisääntynyt

Kuva: Satakuntalaisten pk-yritysten kasvuhakuisuus lisääntynyt

Pk-yritykset Satakunnassa ja koko maassa odottavat suhdanteiden paranevan lähimmän vuoden aikana oman yrityksensä kannalta. Satakuntalaisista pk-yrityksistä 34 prosenttia suhtautuu suhdanteiden tulevaisuuteen positiivisesti. Kolmetoista prosenttia puolestaan ennakoi suhdanteiden heikkenevän.
Kuvassa Satakunnan Yrittäjien tj. Markku Kivinen.

Suomen Yrittäjien ja Finnveran julkistama pk-yritysbarometri kertoo, että Satakunnan pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat heikommat kuin koko maassa keskimäärin. Syksyn 2007 tilanteeseen verrattuna yleiset suhdannenäkymät ovat Satakunnassa ja valtakunnallisestikin jonkin verran laskeneet. Edelleen suhdannenäkymät ovat kuitenkin kaikissa osa-alueissa positiivisia.

Satakuntalaisten pk-yritysten näkymät ovat keskimääräistä heikommat viennin arvon, tuonnin arvon ja yrityksen kannattavuuden osalta.

- Merkillepantavaa tässä barometrissä on, että satakuntalaisten pk-yritysten kasvuhakuisuus on selvästi lisääntynyt. Voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvavia pk-yrityksiä on Satakunnassa 53 prosenttia ja koko maassa 59 prosenttia.

- Tärkeimpänä kasvukeinona pidetään uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä yhteistyön lisäämistä muiden alueen yritysten kanssa.

- Yrityksistä 25 prosenttia odottaa henkilökuntamääränsä kasvavan vuoden aikana, kun viimevuonna luku oli 11 prosenttia.

- Henkilökuntamäärään liittyvien odotusten suhteen Satakunta on perinteisesti kulkenut valtakunnallisen keskitason alapuolella, mutta nyt olemme menneet keskitason yli, Satakunnan Yrittäjien puheenjohtaja Markku Kivinen korostaa.

Liikevaihdon suhdannenäkymät ovat nekin Satakunnassa nousseet viime syksyyn verrattuna, mutta kannattavuuden näkymät ovat laskeneet.

- Suurimpana syynä kannattavuusodotusten laskuun on todennäköisesti se, että kustannusten ennakoidaan kasvavan roimasti, Finnveran aluejohtaja Martti Kytöluhta arvioi.

Työvoimapula kasvanut

Neljäsosa niistä satakuntalaisista yrityksistä, joilla on tarve työllistää, pitää suurimpana työllistämisen esteenä työvoiman saatavuutta. Työvoiman saatavuusongelma on selkeästi kasvanut viime syksyyn verrattuna. Eniten työvoimapula näkyy tällä hetkellä metallialalla, rakentamisessa ja palvelualoilla. Kaupan alalla on vaikea löytää työntekijöitä erityisesti vaativampiin tehtäviin.
Satakuntalaisten pk-yrittäjien mielestä yritysten kehittämisen pahimpia esteitä ovat aika- ja resurssipula sekä kilpailutilanteeseen ja rahoitukseen liittyvät tekijät.

Koko maassa verotusta pitää raskaana taakkana viidesosa vastaajista. Satakunnassa verotus on useammin raskas taakka kuin koko maassa keskimäärin.

Satakunnan pk-yrityksistä 49 prosenttia on ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisten 12 kuukauden aikana, kun taas koko maassa määrä on 36 prosenttia. 43 prosenttia Satakunnassa ja kolmasosa koko maassa toimivista yrityksistä aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta seuraavan vuoden aikana.

- Satakunnassa rahoitusta hankitaan käyttöpääomaksi, rakennusinvestointeihin ja koneiden ja laitteiden uusimiseen tai laajentamiseen. Ulkoista rahoitusta aiotaan hankkia useimmiten pankista tai Finnverasta, Martti Kytöluhta kiteyttää.

Sukupolvenvaihdoksia tulossa

Sukupolven- tai omistajanvaihdosta lähimmän viiden vuoden sisällä odottaa peräti 28 prosenttia satakuntalaisista pk-yrityksistä. Koko maassa määrä on 26 prosenttia.

- Satakunnassa tämä odotusosio on noussut enemmän kuin maassa keskimäärin. Viime syksynä vastaava prosenttiluku oli 15. Oma vaikutuksensa on varmasti ollut perintöveroon liittyvillä uudistuksilla, Markku Kivinen pohtii.

Kivinen on ilahtunut siitä, että satakuntalaisten yrittäjien oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä on muuttunut reilusti positiivisempaan suuntaan vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Vuosi sitten tämän osion prosenttiluku Satakunnassa oli -2, kun se nyt on 17 prosenttia.

- Myös kansalaisten suhtautumisen yrittäjyyteen koetaan muuttuneen positiivisempaan suuntaan.

- Syitä yrittäjyysilmapiirin selkeään parantumiseen voidaan hakea esimerkiksi koulujen yrittäjyyskasvatuksesta sekä siitä, että pk-yritykset työllistävät nykyisin erittäin paljon satakuntalaisia, Kivinen miettii.

Maarit Kautto

13.3.2008 08:49

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva