Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

8.9.2009 - Suomi kovilla energiatavoitteiden täyttämisessä

Suomen pitäisi tuottaa uusiutuvien energialähteiden avulla 38 prosenttia tarvitsemastaan energiasta vuonna 2020. Nykyisellään uusiutuva energia vastaa runsasta 28 prosenttia kokonaiskäytöstä.

EU:n direktiivi panee Suomen lujille. Huomattava osa uusiutuvasta energiasta on peräisin metsäteollisuudesta. Kansainvälisiltä markkinoilta tänne kiertyneet vaikeudet ovat yritysjohdon mielestä olleet riittävä syy lopettaa useiden tehtaiden toiminta. Jokainen kylmennyt sellukattila etäännyttää Suomea EU:n asettamista tavoitteista.

Metsäteollisuuden supistumiskierre ei tee mahdottomaksi täyttää EU:n vaatimuksia, mutta vaikeusaste kasvaa huomattavasti. Uusiutuvista energiamuodoista vesivoimaa on mahdollista lisätä hyvin rajallisesti. Tuulivoimaan kohdistuu kasvuodotuksia. Sen kapasiteettia on tarkoitus lisätä 2!p000 megawattia vuoteen 2020 mennessä. EU:n asettamaan tavoitteeseen ei sen avulla vielä päästä, ei lähellekään.

Tarvitaan myös bioenergiaa. Metsä on sen merkittävin lähde. Selluteollisuuden sivutuotteena syntynyttä mustalipeää käytetään sähkön ja lämmön tuotannossa. Jalostukseen kelpaamattomat puunosat, kuten latvukset, oksat ja kannot, voidaan hakettaa ja ottaa energiakäyttöön. Metsähake on suurin käyttämätön biomassavaranto.

EU:n tavoite edellyttää, että Suomi lisää uusiutuvan energian käyttöä noin 40 terawattitunnilla. Metsähakkeella lasketaan yksinään olevan noin 32 terawattitunnin teknistaloudellinen potentiaali.

Mutta jos sellun– ja paperintuotantoa supistetaan, hakkuut vähenevät ja vaikeuttavat metsähakkeen saantoa sen lisäksi, että mustalipeänkin tuotanto supistuu. Lisäksi metsäteollisuuden vaikeuksien yhtenä seurauksena voi olla puunkorjuuketjujen katkeaminen, mikä sekin hankaloittaa puun energiakäyttöä. Suunnitelmat metsäteollisuuden yhteydessä toimivista biopolttoainelaitoksista ovat myös ottamassa takapakkia.

Näiden hankaluuksien kääntäminen tavoitteen toteuttamiseksi edellyttää määrätietoista energiapolitiikkaa. Lyhyen aikavälin ongelmien ratkaisemiseksi saatetaan tarvita julkista tukea, jotta pitkän aikavälin tavoitteisiin päästään.

Palkinnot ponnistuksista ovat kuitenkin hyvät. Bioenergia–alalle on saatavissa tuhansia uusia työpaikkoja. Jokainen syntymättä jäävä hiilidioksiditonni auttaa lieventämään ilmastonmuutoksen seurauksia.

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko käydä maakunnan kesätapahtumissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva